Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ikäihmisten palvelujen uudistaminen

Ikäihmisten palvelujen uudistaminen on osa TampereSenior-ohjelmaa. Uudistuksessa palvelurakenteita muutetaan entistä asiakaslähtöisemmiksi ja painopistettä siirretään laitoshoidosta kotona asumista tukeviin palveluihin. Tavoitteena on, että tamperelaiset ikäihmiset voisivat asua turvallisesti kotonaan tai kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään.

Uudistuksessa keskeistä on:

  • tukea kotona asumista kehittämällä ja lisäämällä kotiin tuotavia palveluja.
  • lisätä tehostettua palveluasumista eri puolille kaupunkia.
  • luopua sairaalassa asumisesta, jolloin sairaalat voivat keskittyä akuuttihoitoon ja kuntoutukseen.

Lähivuosien keskeiset painopisteet uudistuksessa ovat:

  1. Vahvistetaan vanhusten hoitoon erikoistunutta geriatrian poliklinikkaa.
  2. Kehitetään keinoja, joilla voidaan vähentää kotihoidon asiakkaiden sairaalahoidon tarvetta.
  3. Luodaan uudenlainen palvelumuoto kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin niille vanhuksille, jotka eivät pärjää pelkän kotihoidon turvin, mutta eivät kuitenkaan tarvitse tehostettua palveluasumista. Mallia lähdetään kehittämään palvelutalon kotihoidon pohjalta.
  4. Panostetaan omaehtoisen toiminnan ja vapaaehtoistyön kehittämiseen. Lähitoreilta palvelua ja ohjausta saa kasvokkain, sähköisistä palveluista taas verkon kautta. Myös omaisten näkökulma otetaan huomioon entistä paremmin.
  5. Otetaan hyvinvointiteknologia vahvemmin avuksi kotona asumista tukevissa palveluissa.
  6. Kehitetään kotihoidon ja asiakasohjauksen sisältöä asiakaslähtöisesti.
  7. Kehitetään erilaisia asumismuotoja, kuten elinkaariasumisen kortteli Tesomalle.

Uudistus vaatii kaupungin palveluihin ja toimintoihin isoja muutoksia, jotka on tarkoitus toteuttaa vuosina 2013 - 2020. Uudistus tarkoittaa myös mittavia investointeja: vanhojen tilojen remontoimista vastaamaan tämän päivän vaatimuksia ja kokonaan uusien tilojen, esimerkiksi palveluasuntojen, rakentamista.

Lisätietoja

Kehittämisjohtaja
Anniina Tirronen
puhelin 040 801 6378
sähköposti [email protected]


Katso myös

Tiedotteet ja artikkelit