Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tuetun työllistymisen menetelmät

Pirkanmaan työkykyhankkeessa vahvistetaan ja selkeytetään osatyökykyisten palkkatyöhön siirtymistä ja työllistymistä tukevaa palvelupolkua Pirkanmaalla. Hankkeessa luodaan rakenteet ja toimintamallit, joilla asiakkaat ohjautuvat oikeisiin palveluihin ja heille räätälöidään tuetut palvelukokonaisuudet työmarkkinoille siirtymiseen.

Hankkeessa käytetään ja kehitetään laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta ja arvioidaan sen toimeenpanoa, soveltuvuutta ja vaikuttavuutta, kehitetään sosiaalihuoltolain mukaista vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa sekä vahvistetaan ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmien osaamista.

Mallissa rakennetaan tiivis palvelukokonaisuus sosiaali-, vammais- ja terveyspalvelujen, Kelan, valtion ja kunnan työllisyyspalvelujen ja paikallisten työnantajien kanssa. Hankkeessa toimii oma Kela-projektityöntekijä, joka tekee tiivistä yhteistyötä, asiakastyötä ja kehittää työllistymistä tukevaa palvelupolkua yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa.

Pilotit Lempäälässä ja Kangasalla

Pirkanmaan työkykyhankkeessa kehitetään ja pilotoidaan Lempäälässä ja Kangasalla tuetun työhönvalmennuksen prosessia perustuen laatukriteereihin ja IPS-mallin mukaiseen sijoita ja valmenna - toimintatapaan. Tavoitteena on osatyökykyisten henkilöiden tuettu siirtyminen avoimille työmarkkinoille.

Kohderyhmänä Lempäälän työllisyyspalvelujen pilotissa ovat osatyökykyiset työttömät henkilöt, joiden työttömyys on pitkittynyt. Tuettu työhönvalmennus toteutetaan työllisyyspalvelujen moniammatillisessa tiimissä tiiviissä yhteistyössä palveluekosysteemin muiden toimijoiden sekä paikallisten työnantajien kanssa.

Kangasalan ja Lempäälän vammaispalvelujen työhönvalmennus -pilotin kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset henkilöt. Sekä Kangasalla että Lempäälässä tavoitteena on työhönvalmennuksen kehittäminen kehitysvammaisten työllistymisen ja työsuhteiden tueksi.

Alihankintamallin pilotissa mahdollistetaan mahdollisimman monelle kohderyhmään kuuluvalle työsuhteista työtä. Hankkeessa rakennetaan malli, jossa vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja avotyön yhteyteen rakentuu palkallista osa-aikatyötä. Pilotissa edistetään vammaisten (ml. kehitysvammaiset henkilöt) työllistymisen muotoja. Kokonaisuudessa huomioidaan kunkin asiakkaan henkilökohtaiset voimavarat. Sekä Kangasalla että Lempäälässä tavoitteena on uudenlaisen alihankintamallin mallintaminen, pilotointi ja arviointi.

Kangasalan ja Lempäälän vammaispalvelujen pilotti

Työhönvalmentaja, Kangasalan kaupunki
Mia Pellinen
puhelin 044 481 3180
sähköposti [email protected]

Lempäälän työllisyyspalvelujen pilotti

Työhönvalmentaja, työllisyyspalvelut
Minna Satokangas
puhelin 050 383 9767
sähköposti [email protected]

OMA-valmentaja, Työllisyys- ja kuntoutuspalvelut
Tytti Ritala-Haakana
puhelin 044 421 5075
sähköposti [email protected]


Klikkaa kuvaa, niin saat kaavion esiin pdf-tiedostona.