Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Nuorten arki haltuun

Tampere osallistui yhtenä järjestäjänä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamaan Arki haltuun -hankkeeseen 1.7.2018 - 30.4.2020. Muita järjestäjiä olivat Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö (Turku), Satakunnan yhteisöt ry, Oulun kaupunki, Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry sekä Varkauden kaupunki. Hankkeet liittyivät hallituksen "Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan" -kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena oli vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää.

Hankkeissa kehitettiin ja juurrutettiin vaikuttavia moniammatillista yhteistyötapoja, joilla nuorten tarpeisiin voidaan vastata kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Pyrkimyksenä oli, ettei yksikään nuori jäisi ilman tarvitsemaansa tukea. Taustalla olivat nuorten omat toiveet saada vahvistusta oman arjen hallintaan sekä psykososiaalista tukea nykyistä enemmän paitsi nuorelle itselleen myös koko perheelle.

Tampereella "Nuorten arki haltuun" -hanke toteutettiin yhteistyössä Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Tampereen Ohjaamon kanssa. Kohderyhmänä olivat pääosin 16 - 29 -vuotiaat Ohjaamon asiakkaat sekä erityisesti ne nuoret, jotka eivät olleet sosiaali- ja työllisyyspalvelujen piirissä. Nuorten omista lähtökohdista tapahtuva ohjaus ja neuvonta tukevat palvelujen ulkopuolella olevia ja erilaisten arjen haasteiden kanssa painivia nuoria. Hankkeessa pyrittiin kehittämään myös nuoren omassa ympäristössä tapahtuvaa kohtaamista.

Yhteistyötä tehtiin tiiviisti mm. Kelan, terveydenhuollon, sosiaalipalvelujen, työllisyyspalvelujen, erilaisten järjestöjen ja muiden hankkeiden kanssa. Kehitystyössä kuullaan tamperelaisia nuoria ja nuorisotyön ammattilaisia.

Arki haltuun -viuhka kattaa 18 arkeen liittyvää aihealuetta.

Tampereella hankkeessa kehitettiin konkreettisia työkaluja, joita nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat hyödyntää.

Sähköisessä Arki haltuun -oppaassa kuvaillaan kymmenkunta toimivaksi havaittua työtapaa ja menetelmää. Arki haltuun -viuhka kattaa 18 arkeen liittyvää aihealuetta ja sisältää 84 kartoittavaa ja voimavaroihin keskittyvää kysymystä ja tehtävää.

Lisätietoja:
Johtava sosiaalityöntekijä
Samuli Pietilä
puhelin 044 486 3634
sähköposti [email protected]