Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset

Julkaistu 27.9.2018 10.50

Päätoimisella perhehoitajalla on oikeus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen joka toinen vuosi (Perhehoitolaki 263/2015, 15 a§). Päätoimisella perhehoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee päätoimisesti sijaisvanhempana kotona ja jonka ei ole muun työsuhteen kautta mahdollisuutta saada työterveyshuollon palveluita.

Kuinka toimia? Ole yhteydessä Perhehoito Luotsin toimistoon (p. 040 670 1221) saadaksesi ajanvarauksen yhteystiedot! Tieto terveystarkastusoikeuden käyttämisestä kirjataan perhehoitajan tietoihin asiakastietojärjestelmään. Jatkossa oikeus terveystarkastukseen on joka toinen vuosi.

Perhehoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastus on perhehoitoon perehtyneen terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus, johon sisältyy myös hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää neuvontaa ja perhehoitajan niin halutessa perusverikokeet. Hyvinvointi- ja terveystarkastukset ovat perhehoitajalle maksuttomia ja vapaaehtoisia.

Hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on perhehoitajan hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. Tarkastuksella tavoitellaan ongelmien tunnistamista ja hoitamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samalla perhehoitajaa tuetaan tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja.

Tarkastuksessa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

  • perhehoitajuuden myönteiset ja kielteiset puolet, voimavarat ja jaksaminen
  • mieliala, nukkumisasiat, päihteiden käyttö
  • perhehoitajan keinot oman hyvinvointinsa ja terveytensä parantamiseksi
  • muiden perheenjäsenten tilanne ja muu sosiaalinen tukiverkosto
  • kodin ja elinympäristön olosuhteet, ergonomia
  • tuen ja palvelujen riittävyys.

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksessa terveydenhoitaja arvioi tilannetta yhdessä perhehoitajan kanssa ja laatii yhteenvedon tilanteesta. Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjaa perhehoitajaa hakeutumaan kuntoutukseen.

Hyvinvointi- ja terveystarkastukset järjestetään Lääkärikeskus ja työterveys Pirtessä. Pirtellä on toimipisteet Tampereella, Nokialla, Orivedellä ja Sastamalassa. Muualla Suomessa asuvien perhehoitajien osalta voidaan sopia tapauskohtaisesti hyvinvointi- ja terveystarkastuksen toteuttamisesta muussa lääkärikeskuksessa.