Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Huomioi lintujen pesintärauha

Julkaistu 30.4.2021 13.47

Keväällä ei voi olla kuulematta lintujen viserryskonserttia tai lokkien kirkunaa. Ulkona liikkuvan tulisi antaa siivekkäille pesintärauha, liikkuipa hän sitten maalla tai vesillä. Lemmikkejä ei tulisi pitää irrallaan eikä päästää niitä häiritsemään pesiviä lintuja. Myös puiden kaato on kielletty pesintäaikana.

Linnunpönttö Vähäjärvenpuistossa Härmälässä
 

Pesintäajan rauhoittamiseksi Tampereen kaupungin rakennusjärjestys kieltää puiden kaadon 1.4.–31.7. Puita ei tule kaataa lintujen pesimäaikana 1.4. - 31.7. muusta kuin pakottavasta syystä. Tällöin edellytetään asiatuntijalausuntoa pesinnästä. Asemakaava-alueella on ennen puiden kaatoa ylipäätään selvitettävä maisematyöluvan tarve rakennusvalvontaviranomaiselta.

Lintuvesillä ja lintuluodoilla tulisi välttää toimenpiteitä ja häiriöitä 15.4.–15.7. Kurjen, kaulushaikaran ja joutsenen pesimäalueilla häiriötä tulisi välttää 31.8. saakka. Myös kuikan ja kaakkurin pesimäalueilla toimenpiteitä ja häiriöitä tulisi välttää 15.4.–31.8. Kaakkuri ja kuikka ovat erityisen herkkiä häiriöille haudontavaiheessa. Myös petolinnut kuten haukat ja pöllöt ovat arkoja häiriöille, ja niiden pesäpuista olisi pysyttävä etäällä 15.2.–31.8. riippuen lajista.

Koirat pidettävä kytkettynä liikuttaessa luonnossa

Irrallaan juokseva koira voi pelästyttää erityisesti maassa pesivän linnun. Koirien kiinnipidosta on säädetty metsästyslaissa ja järjestyslaissa. Järjestyslaki velvoittaa pitämään koiran kytkettynä taajamissa. Koiraa saa taajamassa pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai koirapuistoissa ja koirien harjoituspaikoissa. Myös tällöin koirien on oltava omistajansa valvonnassa.

Metsäalueilla ja maaseudulla koira on pidettävä kytkettynä 1.3.–19.8. metsästyslain mukaan. Metsästyslaki toteaa yleisperiaatteena, ettei koiraa saa muulloinkaan pitää irti toisen alueella ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Luonnonsuojelualueilla irtipitokielto on voimassa ympäri vuoden.

Älä päästää kissaa liikkumaan ilman valvontaa

Vapaana kulkevat kissat voivat saalistaa pikkulintuja ja häiritä pesintää. Poikaset ovat häiriöille ja vaaroille alttiita erityisesti silloin, kun ne lähtevät pesästä.

Järjestyslaki velvoittaa kissanomistajia pitämään kissan suoraan valvontansa alla. Jos kissa saa liikkua vapaasti, valvonta ei ole mahdollista. Lemmikin omistaja on velvollinen korvaamaan esimerkiksi hiekan vaihtamisen hiekkalaatikon omistajalle sekä rauhoitetun lintuyksilön valtiolle. Lisäksi voidaan määrätä rikesakko.

Järjestyslaissa erikseen mainituihin paikkoihin kuten yleisille uimarannoille ja lasten leikkipaikoille ei koiria ja kissoja saa tuoda lainkaan.

Järjestyslain noudattamista valvoo poliisi.


Lisätietoja

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen