Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunki valmistelee startup-talon palveluntuottajan hakua

Julkaistu 9.1.2020 16.23

Tampereen kaupunki haluaa luoda nykyistä paremmat olosuhteet startup-toiminnalle. Elinvoimaiselle kaupungille vireän elinkeinotoiminnan ja innovaatioiden painoarvo on merkittävä. Suunnitelmissa onkin avata startup-talo Tampereen ydinkeskustaan Åkerlundinkatu 8:aan ensi syksynä. Aloitteleville yrityksille tarkoitettuihin toimitiloihin kaupunki aikoo hakea palvelutuottajan. Avoin kilpailutus aukeaa Hilma-palvelussa helmikuun aikana.

– Lisäksi olemme kiinnostuneita kuulemaan potentiaalisten tarjoajien näkemyksiä toiminnan järjestämisestä, ja siksi julkaisemme kaikille avoimen tietopyynnön kysymyksineen, kertoo elinkeinojohtaja Timo Antikainen.

Suunnitelman mukaan palveluntuottajan päätehtävänä olisi hakea startup-taloon asiakkaiksi kasvuhakuisia, kansainvälisille markkinoille tähtääviä aloittelevia yrityksiä. Palveluntuottaja vastaisi määriteltyjen tilojen vuokrauksesta sekä hallinnasta ja harjoittaa vuokrausliiketoimintaa.

Tampereen startup-taloon on suunniteltu monenlaista toimintaa, ja talo halutaan avata erilaisille toimijoille, esimerkiksi alkavan vaiheen lupaavaa yritystoimintaa käynnistäville tiimeille, jotka rakentavat omaa liiketoimintamalliaan.

Tarkoitus on, että palveluntuottaja on tiiviissä yhteistyössä startup-ekosysteemin toimijoiden kanssa.

– Kehityksen tueksi aiotaan koota talon käyttäjien ohjausryhmä, joka kehittää yhteisön toimintoja ja palveluita yhteistyössä valittavan palveluntuottajan ja muiden toimijoiden kanssa, kertoo Antikainen.

Startup-yrityksien rooli on tärkeä kaupungin elinkeino- ja innovaatiotoiminnassa. Menestyvät kasvuyritykset synnyttävät kaupunkiin niin uusia työpaikkoja kuin lisää verotuloja. Startup-talon avulla rakennetaan kaupungin startup-kulttuurin yhteistyöhenkeä ja luodaan kansainvälisesti vetovoimainen aloittelevien yritysten keskittymä.

Startup-talo on enemmän kuin toimistohotelli, koska se on yritystoiminnan ja innovaatioiden alustamainen toimintaympäristö, missä valittujen startup-yritysten mahdollisuudet kehittyä kasvuyrityksiksi paranevat.

– Startup-talo on yrityksille kuitenkin määräaikainen kasvupaikka. Tavoitteena on, että taloon sijoittunut yritys hakeutuu kasvunsa vuoksi suurempiin tiloihin alle 4 vuodessa, Antikainen painottaa.

Kaikille avoimen tietopyynnön kysymykset:

1. Mikä on operaattorin (palveluntuottajan) toive ja näkemys ulosvuokratasoista ja hinnoittelumalleista juuri aloittaneille ja kansainvälisesti kasvaneille startup-yrityksille sekä muille ekosysteemin toimijoille?

2. On alustavasti ajateltu, startup-talossa toimii käyttäjien ohjausryhmä, joka toteuttaa vuokralaisten valinnan. Millaisia mahdollisia minimikriteereitä tulisi asettaa vuokralaisten valinnassa?

3. Mikä on operaattorin (palveluntuottajan) näkemyksen mukainen määräaikaisten vuokrasopimusten pituus, jotta kasvuhaluisille startup-yrityksille saadaan riittävästi aikaa kehittymiseen ja jotta voidaan varmistaa riittävä vaihtuvuus, eli voidaan tarkistaa startupien liiketoiminnan tilanne ja tavoitteiden toteutuminen määrävälein?

4. On arvioitu, että operaattori (palveluntuottaja) vastaisi määriteltyjen tilojen vuokrauksesta (arviolta 3.-4. kerrokset, mahdollisesti sisältäen 30 yritystä ja yli 100 työntekijää) sekä hallinnasta (hallinnassa osittain myös 1.-2 kerrokset). Mikä on operaattorin (palveluntuottajan) näkemys, mitä henkilöstöresursseja tilan aukipitäminen ja pyörittäminen vaatii minimissään?

5. Mikä on operaattorin (palveluntuottajan) näkemys siitä, mitä toimintoja ja palveluja startup-talossa kannattaisi tarjota? Millä tavalla toiminnot ja palvelut kannattaisi järjestää?

6. Miten operaattori (palveluntuottaja) näkee, että toiminta tulisi asemoitua tarkalleen suhteessa muuhun ekosysteemiin? (muut tilapalvelutoimijat, enkeli- ja pääomasijoittajat, kiihdyttämöt, suuret yritykset)?

7. Miten operaattori (palveluntuottaja) näkee, että yhteistyö muiden kansallisten ja kansainvälisten ekosysteemitoimijoiden kanssa on paras toteuttaa?

Tiedotetta täydennetty 16.1.2020 avoimen tietopyynnön kysymyksillä.


Lisätietoja

Elinkeinojohtaja
Timo Antikainen
puhelin +358503211279
puhelin 050 321 1279
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell