Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Järjestöedustamo järjestöjen ja kaupungin yhteistyön tukena

Julkaistu 25.11.2019 12.43

Tampereen Järjestöedustamolla tulee pian kolme vuotta täyteen. Tamperelainen innovaatio kaupunki-järjestö-kumppanuuden edistämiseen syntyi Kumppanuus 2020 -ohjelmatyöskentelyn tuloksena vuonna 2016. Järjestöedustamo asiantuntijaelimenä tukee kaupungin yhteistyötä yhdistysten, järjestöjen ja seurojen kanssa varmistamalla tarvittavat rakenteet yhteistyölle. Järjestöedustamon koordinaattoreihin voi olla yhteydessä kaikissa järjestöjen ja kaupungin yhteistyöhön liittyvissä asioissa.


Järjestöedustamon ja Tarve ry:n järjestämässä kansalaisvaikuttamisen juhlapäivässä Tampere-talossa 1.10.2019 lähes 60 tamperelaista yhdistystä esitteli toimintaansa.

Uudet yhteiskunnalliset haasteet haastavat toimimaan uudella tavalla. Monimutkaistuva yhteiskunta edellyttää toimimista verkostoissa ja kumppanuuksien rakentamista. Toisaalta elävä kansalaisyhteiskunta on edellytys toimivalle demokratialle, joten sen toimintamahdollisuudet on varmistettava. Järjestöedustamon tehtävä on yhteistyön kautta edistää kuntalaisten hyvinvointia. Tavoitteena on kaupungin päätöksenteon parantaminen sekä palvelujen yhteiskehittäminen.

Koska järjestöjen toiminta ja kaupungin palvelut täydentävät toisiaan, on palvelupolkujen ja -kokonaisuuksien kehittäminen yhdessä ensiarvoisen tärkeää. Järjestöedustamo onkin tukenut yhteistä hankekehittämistä. Yhteistyöllä Pirkanmaalle on saatu kaksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamaa hanketta: Järjestö 2.0 -hanke kehittää sote-järjestöjen yhteistyötä, kun taas Lähellä.fi-verkkoalustan rakentaminen tukee järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan näkyväksi tekemistä Pirkanmaalla.

Järjestöyhteistyön keskeisenä tavoitteena on myös parantaa kaupungin päätöksentekoa hyödyntämällä kolmannen sektorin asiantuntemusta. Tamperelaiset järjestöt ovat vaikuttaneet muun muassa Tampereen strategian, köyhyysohjelman, hyvinvointikertomuksen, yhdenvertaisuussuunnitelman sekä osallisuus- ja yhteisöllisyysmallin valmisteluun. Lisäksi yhteistyöllä on luotu säännöllisesti toteutettava kysely yhdistystoimijoille, jolla kartoitetaan kuntalaisten koettua hyvinvointia. Kyselyn avulla haetaan uusia tapoja hyödyntää kokemustietoa hyvinvointijohtamisessa.

Järjestöedustamon avulla varmistetaan tarvittavat rakenteet kaupungin ja järjestöjen yhteistyölle. Järjestöedustamossa on jäsen 16:sta eri järjestökategoriasta sekä kaupungin edustajat eri palvelualueilta. Laaja-alaisella järjestökentän edustuksella mahdollistetaan yhteistyön strateginen kehittäminen ja pystytään tarttumaan kulloinkin esille nouseviin yhteistyötarpeisiin.

Järjestöedustamon koordinaattoreihin voi olla yhteydessä kaivatessaan apua järjestökentän asiantuntemuksen hyödyntämiseen kaupungin päätöksenteossa, yhteistyön/kumppanuuksien rakentamiseen tai tiedottamiseen.

Lisätietoja

Järjestöedustamon koordinaattori, Tampereen kaupunki
suunnittelija
Susanna Lundström
puhelin 040 355 8745
susanna.lundstrom(at)tampere.fi

Järjestöedustamon koordinaattori, Artteli-kumppanuusyhdistys ry
toiminnanjohtaja
Nina Lindberg
puhelin 050 308 5639
nina.lindberg(at)artteli.fi