Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Vuoden 2019 hulevesien laskutus alkaa, viime vuoden laskutusta viimeistellään

Julkaistu 13.11.2019 10.59

Vuoden 2019 hulevesimaksun laskutus alkaa marraskuun loppupuolella. Tätä ennen vuoden 2018 laskutusta vielä viimeistellään, koska laskutuksessa on ollut merkittäviä ongelmia. Osa vuoden 2018 hulevesilaskuista laskutetaan takautuvasti, sillä laskuja jäi muodostumatta kuntarekisterin rekisteritiedoissa olleiden puutteiden takia.

Rekisteritietoja täydennetään kiinteistötiedoista, jolloin laskutus onnistuu. Suurin osa laskuttamatta jääneistä kohteista on pientalokiinteistöjä, joissa vuosimaksut vuoden 2018 taksan mukaisesti ovat tontin koosta riippuen noin 50 – 250 euron suuruisia keskimäärän ollessa noin 70 euroa.

Lisäksi laskujen osoitetietoja on korjattu ja muistutusten perusteella laskuja tarkistettu, ja vuonna 2018 muodostuneita laskuja lähtee laskunsaajalle myös näiden syiden takia takautuvasti.

Tampereen kaupunki pahoittelee laskutusongelmista aiheutunutta haittaa ja vaivaa. Yhdyskuntalautakunnalle on annettu selvitys tilanteesta, ja kuinka se korjataan.

Vuoden 2019 hulevesilaskut pyritään lähettämään siten, että kaikki laskut postitetaan viimeistään tammikuussa 2020. Vuonna 2019 hulevesimaksu määräytyy kaavayksikön asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen ja pinta-alan mukaan, kerrostalokiinteistöjen maksujen määräytymisessä otetaan huomioon myös rakennusten kerrosala. Kaavayksikön pinta-ala vastaa yleensä tontin tai tilamuotoisen, vielä lohkomattoman tontin pinta-alaa.

Hulevesimaksua peritään kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueelta, johon kuuluvat asemakaava-alueet. Polson asemakaava-alue ja ranta-asemakaava-alueet eivät kuuluu kunnan hulevesijärjestelmän eikä siten hulevesimaksun piiriin.

Hulevesijärjestelmä koostuu hulevesiviemäreiden lisäksi rummuista, avo-ojista, hulevesikaivoista sekä erilaisista hulevesien hallintaratkaisuista kuten painanteista, viivytysaltaista, kosteikoista ja suodatusratkaisuista. Kunnan hulevesimaksulla kerätään kunnalle hulevesien hallinnasta aiheutuvat kulut.

Viisi maksuluokkaa

Vuoden 2019 hulevesitaksassa on viisi eri maksuluokkaa. Vuoden 2018 laskutukseen verrattuna maksuluokkia on tullut kaksi lisää. Omakoti- ja paritalokiinteistöjen maksut pysyvät vuoden 2018 tasolla.

Rivi- ja ketjutalot (maksuluokka 2) sekä kerrostalot (maksuluokka 4) on eroteltu omiksi maksuluokikseen. Kerros- ja rivitalojen maksut nousevat vuoteen 2018 verrattuna. Kalleimman maksuluokan (teollisuus, liikekiinteistöt ja pysäköintialueet) maksuja pienennetään maltillisesti.

Eri maksuluokkien hulevesimaksuille on asetettu maksimisummat, jotta hulevesimaksut eivät muodostuisi kohtuuttoman suuriksi. Kalleimmassa maksuluokassa (maksuluokka 5) voi hakea huojennusta hulevesimaksusta taksassa määriteltyjen ehtojen täyttyessä.

Hulevesitaksaa päivitettiin vuonna 2018 laskutuksen yhteydessä saadun palautteen perusteella. Maksuluokkien tarkempi määräytyminen ja hulevesimaksun laskentakaava on esitetty hulevesitaksassa.


Lisätietoja

Vesihuoltoinsinööri
Maria Åkerman
puhelin 040 801 6946
sähköposti [email protected]

Erikoissuunnittelija
Pekka Heinonen
puhelin 040 846 9458
sähköposti [email protected]


Teksti Maria Åkerman ja Anna-Leea Hyry