Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampere - vetovoimainen ja tunnettu kaupunki myös kansainvälisille osaajille

Julkaistu 22.10.2019 12.58

Tampereen kaupungin Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma julkistettiin Technopoliksessa 11.10.2019 järjestetyssä seminaarissa. Paikalla oli noin 120 Pirkanmaan alueen toimijaa. Seminaarissa pohdittiin, miten yhdessä edistämme Tampereen seudun kansainvälistä veto- ja pitovoimaa. Nyt alkaa yhtenen jalkautus!

Ohjelman taustalla on Tampereen kaupungin ja kaupunkiseudun strategioissa tunnistettu tarve vahvistaa kansainvälisen osaamisen hyödyntämisen edellytyksiä Tampereen seudulla. Strateginen ohjelma määrittelee Tampereen kaupungin toimintamallin ja sen keskeiset toimenpidekokonaisuudet. Ohjelma toimii myös keskustelun pohjana kuntayhteistyön järjestämiselle ja toimenpiteiden soveltamiselle Pirkanmaan kunnissa laaja-alaisesti.Ohjelman toimenpidekokonaisuudet pyrkivät kehittämään kansainvälistymisen ja maahanmuuton hallintaan tarvittavaa ekosysteemiä.

Strategia pohjautuu visioon: “Tampere - Sinulle paras – vetovoimainen ja tunnettu kaupunki kansainvälisille osaajille. Tampereella on parhaat mahdollisuudet hyödyntää kansainvälistä osaamista. Kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä on helppo tulla ja asettautua Tampereelle. Ulkomaalaistaustaisten ihmisten on kannustavaa kehittää osaamistaan ja työllistyä Tampereella. He tuntevat itsensä aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa ja heidän pysymiseensä Tampereella panostetaan pitkäjänteisesti"

- Tampereen kaupunki näkee erittäin ajankohtaisena ja tärkeänä luoda poikkihallinnolliset strategiset tavoitteet kansainvälisten osaajien houkuttelun, työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kotoutumista tukevien palveluiden parantamiseksi. Palvelut tuotetaan eri organisaatioissa ja kaupungin yksiköissä, joten yhtenäisen näkemyksen ja strategisen viitekehyksen luominen asettaa yhteisen tavoitetilan tulevaan kehittämistyöhön ja palveluiden tuotantoon. Tämä edistää Tampereen seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä, linjaa Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne.


Lisätietoja

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja
Mari Taverne
puhelin 040 801 2686
sähköposti [email protected]