Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Mossin puistokadun katusuunnitelma Ojalan alueella hyväksyttiin

Julkaistu 8.10.2019 20.37

Uudelle Tampereen Ojalan alueelle tulevan Mossin puistokadun katusuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 8. lokakuuta 2019. Mossin puistokadun katusuunnitelma on laadittu Ojalan alueelle vahvistuneen asemakaavan pohjalta. Ojalan keskus sijoittuu pääkatuna toimivan Mossin puistokadun ja Mossinkaaren liittymäalueen ympärille.

 

Asemakaava mahdollistaa Mossin puistokadun rakentamisen Aitolahdentieltä Kangasalan rajalle, josta sitä jatketaan aina Lamminrahkan eritasoliittymään asti. Kokonaisuudessaan Mossin puistokadun pituus on 3,6 km, josta Tampereen puolella on noin 1,9 km pituinen osuus.

Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Kumpulan alue ja pohjoisosan itäpuolella Ojalankylän alue, mutta pääosin alue on rakentamatonta metsäaluetta. Rakentaminen sijoittuu kallioisille selänteille ja luontoarvoiltaan rikkaat laaksoalueet jäävät lähivirkistysalueiksi.

Katusuunnitelmaehdotus oli nähtävänä 14.8.–28.8.2019. Palautevaiheen jälkeen ulkoilureitistön käyttöä palvelevaa pysäköintialuetta on siirretty etelä-pohjoissuuntaisen ekologisen yhteyden turvaamiseksi.

Suunnitelmissa esitetään katurakenteen edellyttämät todelliset tilatarpeet, koska Mossin puistokatu rajoittuu ekologisesti arvokkaisiin luontoalueisiin. Alueella pyritään välttämään turhat puunkaadot.

Kokoojakatu metsäiseen maastoon

Mossin puistokatu on alkuosaltaan välillä Aitolahdentie-Ojalankatu metsäisessä maastossa kulkeva kokoojakatu, jossa asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 7 metriä. Kadulla on joukkoliikennettä. Ajoradan länsipuolelle on suunniteltu asfalttipäällysteinen erotettu jalankulku- ja pyörätie.

Ojalankadun jälkeen Mossin puistokatu muuttuu kaupunkimaisemmaksi. Ajorata kapenee 6,5 metriin ja saa rinnalleen 1,5 metriä levyiset yksisuuntaiset pyöräkaistat. Kadun toiselle puolelle toteutetaan jalkakäytävä. Jalkakäytävät on erotettu pyöräkaistoista 3,5 metriä leveillä viherkaistoilla. Myös eläimien liikkumiseen tarkoitettu ekologinen alikulkukäytävä rakennetaan alueelle.

Mossin puistokadun ja eteläisen Mossinkaaren liittymään rakennetaan kiertoliittymä. Kiertoliittymän jälkeen katupoikkileikkaus muuttuu vielä enemmän kaupunkimaisemmaksi. Ajoradan molempiin reunoihin pyöräkaistojen taakse tulee kadunvarsipysäköintipaikkoja.

Lähestyttäessä Kangasalan rajaa kadun luonne muuttuu jälleen, kadunvarsipysäköinti poistuu ja katutilaan tulee viherkaistat. Pyöräkaistat jatkuvat tällä osuudella.

Ojala-Lamminrahka on yksi Tampereen seudun merkittävimmistä uusista kaupunginosista. Alueelle on tulossa kodit noin 13 000 asukkaalle. Tampere ja Kangasala ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Ojala-Lamminrahkan toteuttamiseksi jo 2000-luvun alusta lähtien.

Aluetta rakennetaan vaiheittain useiden vuosien ajan, ja työ alkaa aluetta halkovan kokoojakadun rakentamisella. Mossin puistokadun rakennustyöt alkavat Tampereen puolella alkuvuodesta 2020.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029


Teksti Anna-Leea Hyry