Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Suurten kaupunkien henkilöstön ympäristöasenteet myönteisiä

Julkaistu 10.10.2018 14.34

Vastavalmistuneen selvityksen mukaan Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien henkilö on huolissaan ympäristöstään. Suurin osa vastanneista asetti ympäristönsuojelun talouskasvun edelle, mutta toisaalta katsoivat myös, että ne ovat mahdollisia yhtä aikaa. Yli puolet vastaajista uskoi tekniikan kehittymisen mahdollisuuksiin ratkaista useimmat tämän päivän ympäristöongelmista.

kuva: pyöräilijä syyssäässä
 

Vastaajat kokivat ottavansa ympäristön huomioon arkielämässään hyvin. Selvä enemmistö ilmoitti suosivansa kasvis- ja lähiruokaa ja ostavansa ympäristömerkittyjä tuotteita usein tai silloin tällöin. Enemmistö kertoi myös suosivansa kävelyä, pyöräilyä tai julkista liikennettä lyhyillä harrastus- tai asiointimatkoilla. Vain muutaman prosentin mielestä ympäristöystävällisemmät valinnat arjessa eivät olleet mahdollisia.

Vastaajista noin neljä viidestä ilmoitti muuttaneensa toimintatapojaan ympäristöystävällisemmiksi viime vuosina. Ympäristömyönteisyyden lisäksi toimintatapojen muutokseen vaikuttaa todennäköisesti myös taloudelliset seikat kuten mahdolliset säästöt. Julkisen liikenteen käyttöön vaikuttaa merkittävästi sen toimivuus. Tietoisuus vaikuttaa käytännön valintoihin. Esimerkiksi valtaosa vastaajista, jotka ylipäätään olivat tietoisia kotona käyttämänsä sähkön alkuperästä, oli valinnut uusiutuvan sähkön.

Työmatkaliikkumisessa parannettavaa ympäristönäkökulmasta

Jätteiden lajittelu ja sähkönsäästö työpaikalla oli vastauksien perusteella omaksuttu kaupunkien työntekijöiden keskuudessa hyvin, mutta työmatkaliikkumisessa näyttäisi olevan yhä ympäristönäkökulmasta parannettavaa. Lähes puolet vastaajista Helsinkiä lukuun ottamatta ilmoitti kulkevansa työmatkansa yleensä henkilöautolla. Myös etätyön sekä sähköisten kokousjärjestelmien, kuten Skype tai Lync, hyödyntämistä olisi mahdollista kehittää edelleen. Se miten kaupungin koetaan huolehtivan ympäristöasioista ei kuitenkaan riipu pelkästään kaupungin toimista, vaan paljolti myös siitä miten hyvin ympäristöasioita on tuotu esille ja henkilöstö osallistettu niihin.

Kaupungeissa työntekijöiden ympäristöasenneselvitys toteutettiin keväällä 2018. Tätä ennen vastaava kysely on tehty vuosina 2011 ja 2007. Työntekijöitä näillä Suomen suurimmilla kaupungeilla on yhteensä vajaa 100 000 henkilöä. Vastausprosentit vaihtelivat kahden ja kahdenkymmenen välillä kaupungista riippuen

Hankinnoista eettisempiä ja kestävämpiä

Tampereella kyselyyn vastasi 885 henkilöä eli noin 6 % kaupungin työntekijöistä. Tampereella puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ympäristöasiat ovat olleet enemmän esillä työyksikössä viimeisten vuosien aikana. Jätteet puhuttivat Tampereen vastauksissa läpi kyselyn. Vaikka työpaikoilta löytyviä lajittelumahdollisuuksia hyödynnetään, toivottiin jäteasioihin myös lisää tukea. Yli 90 % kaikista vastaajista piti tärkeänä, että kaupunki kehittää omia hankintojaan eettisemmiksi sekä kannustaa kaupungin asukkaita, henkilöstöä, yhteisöjä ja yrityksiä reiluihin valintoihin. Tampere juhliikin tänä vuonna 10:tta vuottaan Reilun kaupan kaupunkina.

Enemmän sitoutumista ja käytännön toimia

Ympäristöasioiden kehittymisen esteenä kaupunkiorganisaatiossa nähtiin niin johdon kuin esimiesten, mutta erityisesti työntekijöiden sitoutumisen puute. Myös ympäristötavoitteiden ja strategioiden jääminen ylätasolle sekä ajan, tiedon ja osaamisen riittämättömyys hankaloittavat ympäristötyötä. Lisäpuhtia ja tukea ympäristötyöhön kaupungin yksiköissä saadaan, kun valtuuston kesäkuussa hyväksymien ympäristöpolitiikan Kestävä Tampere 2030 -linjausten tarkempi toteutusohjelma ja toimenpiteiden jalkautussuunnitelma myös kaupungin omiin yksiköihin jäsentyy tämän syksyn aikana.


Lisätietoja

Kehityspäällikkö
Sanna Mari Huikuri
puhelin 050 432 4022


Kuvat Laura Vanzo