Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunki ja Särkänniemi Oy sopivat huvipuistoalueen ja sen ympäristön kehittämisestä

Julkaistu 25.6.2018 15.30

Särkänniemen alueesta ja sen ympäristöstä halutaan kehittää virkistyksen, matkailun palvelujen ja asumisen kokonaisuus, joka kytkeytyy nykyistä paremmin Tampereen keskustaan. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ja Särkänniemi Oy:n yhteistyösopimuksen 25.6.

Särkänniemen huvipuistoon ja sen lähialueille on vuonna 2016 valmistunut yleissuunnitelma, joka toimii alueen asemakaavoituksen lähtökohtana. Nyt tehty yhteistyösopimus kattaa huvipuistoalueen, Mustalahden satama-alueen, nykyisiä huvipuistoon liittyviä pysäköintialueita ja huoltoasematontin.

Yhteistyösopimuksella sovitaan asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja periaatteista, kynnys- ja kaavoituskustannusten jakamisesta sekä tulevan rakennusoikeuden luovuttamisesta. Tarkemmin asiasta sovitaan kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä. Koko asemakaavamuutoksen alue on nyt hyväksytyn yhteistyösopimuksen kattamaa aluetta laajempi ja näiden muiden asemakaavamuutokseen sisältyvien alueiden kehittämisestä ja tavoitteista vastaa Tampereen kaupunki yksin.

Tampereen Särkänniemi Oy:n tavoite on muodostaa alueesta Tampereen ja Pirkanmaan ympärivuotisen matkailun ja vapaa-ajan keskittymä, joka tarjoaa alustan monenlaisille matkailun- ja vapaa-ajan palveluille ja yrittäjille. Tarkoitus on saada hyödynnettyä Mustalahden sataman toimintoja ja sijaintia järven rannalla ja mahdollistaa muun muassa hotelli rakentaminen. Kaupunginhallituksen 7.5.2018 päätöksen mukaisesti Särkänniemen yleissuunnitelmassa esitetyn alueen soveltuvuus palloiluhallin sijainniksi selvitetään ja tutkitaan yhteiskäyttömahdollisuudet alueen muiden toimijoiden kanssa sekä vaihtoehtoiset rahoitusmallit.

Kaupungin tavoitteena on myös yleissuunnitelmassa esitetyn köysiradan mahdollistaminen asemakaavamuutoksella. Mahdolliset toteuttamispäätökset tehdään erikseen asemakaavan saatua lainvoiman.

Asemakaavoituksen tuloksena syntyvien ja kaupungin luovutettavaksi tulevien tonttien vuokraus- tai myyntiesitykset tulevat erikseen hyväksyttäväksi voimassaolevan hallintosäännön mukaisesti.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu