Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Lautakunta myönsi tukea korkeakoulutuksen ja nuorten yrittäjyyden edistämiseen

Julkaistu 13.6.2018 18.24

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 13.6.2018 tukea Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuman toteuttamista tänä vuonna 20 000 eurolla. Tapahtuma markkinoi Tamperetta opiskelijaystävällisenä kaupunkina ja tuo esiin korkea-asteen koulutuksen opiskelumahdollisuuksia Tampereella.

Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuma on järjestetty Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Poliisiammattikorkeakoulun ja Opiskelijan Tampere ry:n yhteistyönä vuodesta 2015 lähtien. Toukokuussa 2018 pidetyssä tapahtumassa oli yli 5 000 osallistujaa.

Kaupunki osallistuu myös Tampere-talossa tammikuussa järjestetyn Valoa pimeyteen -tiedetapahtuman kustannuksiin. Tampereen teknillinen yliopisto sai kaupungilta tätä varten 5 000 euron avustuksen. Valoa Pimeyteen on kaikki tieteenalat yhdistävä, suurelle yleisölle ja kaiken ikäisille suunnattu tapahtuma. Tapahtumaan osallistui tänä vuonna noin 3000 henkilöä.

Yrittäjyys: tietoa ja tukea nuorille

Lautakunta päätti lisäksi kahdesta avustuksesta, joilla tuetaan nuorten yrittäjyyttä ja kiinnostusta yrittäjäksi ryhtymiseen.

Kaupunki osallistuu Tampereella ensi lokakuussa neljättä kertaa järjestettävän Tammerkosken Nuorkauppakamari ry:n Liekeissä 2018 -tapahtuman kustannuksiin 8 000 eurolla. Kyseessä on yrittäjyysseminaari, jonka kohderyhmänä ovat 16–25-vuotiaat nuoret. Tapahtuma on suunnattu toisen asteen opiskelijoille ja siihen osallistuu opiskelijoita myös korkeakoulujen yrittäjyyslinjoilta.

Tapahtuman tavoitteena on innostaa ja rohkaista nuorta tunnistamaan omat ammatilliset unelmansa ja löytämään oma polkunsa niiden toteuttamiseksi. Tapahtuman yhtenä vahvana painopisteenä on esitellä nuorille yrittäjyyttä työllistymisvaihtoehtona.

Lisäksi Tampereen kaupunki avustaa 5000 eurolla Tampere Entrepreneurship Society ry:n (Tampere ES) toimintaa vuonna 2018.Tampere ES on opiskelijoiden perustama yhdistys, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten ja opiskelijoiden startup-kulttuuria. Yhdistys muun muassa järjestää matalan kynnyksen startup-tapahtumia, joissa opiskelija voi vahvistaa omia yrittäjävalmiuksiaan ja yhteistyöverkostojaan. Yhdistys koordinoi osaltaan myös suurempiin startup-tapahtumiin osallistumista.

Yhdistys vahvistaa startup-kulttuuria vaiheessa, jolloin yritystä ei välttämättä vielä ole olemassa ja nuori kaipaa ulkopuolista impulssia ja tukea, jotta päätös yrittäjän uralle lähtemisestä syntyisi ja kehittyisi suotuisassa toimintaympäristössä. Vuonna 2018 yhdistyksen tavoitteena on muun muassa tuoda esiin opiskelijoiden roolia Tampereen startup -ekosysteemin kehittymisessä sekä tarjota nuorille mahdollisuus tavata kokeneempia startup-yrittäjiä.


Lisätietoja

Suunnittelija
Minna Merikoski
puhelin 040 841 6917
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen