Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Asemattomien kaupunkipyörien ohjeistus käyttöön Tampereella

Julkaistu 29.5.2018 19.04

Tampereen kaupunki ottaa käyttöön ohjeistuksen asemattomien kaupunkipyörien operoinnille. Digitalisaatio on tuonut mahdollisuuksia pyörien yhteiskäyttöön ilman tarvetta erillisiin asemiin. Yhdyskuntalautakunta päätti 29.5.2018 yleispiirteisestä ohjeesta, jota päivitetään tarvittaessa.

Asemattomat kaupunkipyörät perustuvat esimerkiksi älykkäisiin lukkojärjestelmiin ja niitä tukeviin älypuhelinsovelluksiin. Pyörät voivat olla pysäköityinä vapaisiin pyörätelineisiin tai niille voidaan määrittää digitaalisesti oma virtuaalinen pysäköintialue. Pyörien operoinnin tarvetta digitaalisuus ei poista, ja siihen tarvitaan ohjeistusta.

Useat toimijat ovat osoittaneet mielenkiintoa kaupunkipyöräjärjestelmänsä tuomisesta Tampereelle. Tampere suhtautuu lähtökohtaisesti positiivisesti uusien liikkumisen palveluiden syntymiseen kaupunkiin. Ohjeita on noudatettava, jos operaattori haluaa toimia Tampereella kaupungin hyväksymänä.

Ohjeita operaattoreille

Ohjeeseen on koottu periaatteita ja pelisääntöjä, joita kaupunki edellyttää noudatettavan. Ohjeistuksessa on kohtia yhteistyötavasta, palvelun laadusta ja palautteen hallinnasta, pyöristä itsessään sekä muun muassa niiden siirtämisestä, käyttäjän opastamisesta ja datan avaamisesta. Pyöristä ei muun muassa saa aiheutua haittaa eikä vaaraa muille pyöräpysäköijille tai muille liikkujaryhmillä. Kaupunki on avannut itse suunnitelmallisesti omaa dataansa ja pyrkii tässäkin ohjeistuksessa edistämään datan avoimuutta.

Operaattorilla tarkoitetaan ohjeessa kaikkia pyöräjärjestelmän toimintaan ja ylläpitoon osallistuvia tahoja käyttöliittymän tarjoajasta esimerkiksi huolto-, siirto- ja palautekäsittelyyn osallistuviin tahoihin sekä mahdollisiin alihankkijoihin. Operaattori vastaa, että kaupungin operaattorilta edellyttämät asiat toteutuvat riippumatta siitä kuka palvelun tosiasiassa tuottaa.

Uudet kaupunkipyöräilyn muodot ovat kaupungin tavoitteiden mukaisia. Tampereen linjauksissa halutaan edistää pyöräilyä. Kaupunkipyöräjärjestelmän käynnistämistä on tavoiteltu osana liikkuminen palveluna -konseptia ja joukkoliikennejärjestelmää viimeistään raitiotieliikennöinnin alkaessa 2021.

Kaupunki kehittää strategiansa mukaan älyliikennettä, liikkumisen uusia palveluja ja toimivia matkaketjuja sekä luo edellytyksiä ja kehitysalustoja uusien palvelujen luomiseksi. Uutta teknologiaa hyödyntämällä parannetaan palvelujen saavutettavuutta, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Puheenjohtaja,
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104


Teksti Anna-Leea Hyry