Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Uusi kulttuuriympäristön adoptiokohde Valkeakoskella

Julkaistu 15.5.2018 9.32

Sääksmäki-seura ry. adoptoi Valkeakosken Rapolan Seppälän kuppikiven. Sääksmäki-seura on sääksmäkeläinen kotiseutuyhdistys, joka on perustettu jo vuonna 1948. Kulttuuriympäristökohteiden adoptointi on Museokeskus Vapriikin maakuntamuseopalveluissa kehitetty toimintamuoto.

Kuppikivet ovat yleensä matalahkoja maakiviä, joihin on tarkoituksella kaiverrettu pyöreähköpohjaisia kuoppia. Kuppikivet sijaitsevat yleensä rautakautisen asutuksen lähistöllä, usein lähellä vanhoja viljelysmaita ja kalmistoja. Myöhempi kansanperinne on liittänyt kuppikivet uhritoimituksiin, joissa kiven kuppeihin on saatettu laittaa uhreja vainajille ja haltijoille sato- ja pyyntionnen turvaamiseksi. Kuppeihin kerääntynyttä vettä on kansanperinteen mukaan voitu myös käyttää parantavassa tarkoituksessa.

Seppälän kuppikivi on Rapolan muinaisjäännösryhmän alakohde. Rapolan muinaisjäännösalueella on parin neliökilometrin alueella useita muinaisjäännöksiä: muinaislinna, yli sata hautaröykkiötä, mm. Hirvikallion ja Matomäen kalmistot. Kalmistot kertovat asutuksesta lähes koko rautakauden ajan, viimeisimpänä Rupakallion viikinkiajan polttokalmisto. Lisäksi rautakautisten kalmistojen ja asutuksen keskelstä on löytynyt harvinainen muinaispelto ja kokonaista kolme kuppi- eli uhrikiveä. Siirtymisestä esihistoriasta keskiaikaan kertoo 1500-luvun alussa rakennettu harmaakivikirkko, jota on edeltänyt varhaisempia puukirkkoja. Rapola ja Voipaala ovat hyvin vanhoja kylännimiä. Jo 1300-luvun kirjallisissa lähteissä ne mainitaan. Alue on kuuluisa myös paavi Benedictus XII:n antamasta pannabullasta vuodelta 1340. Siinä evättiin kirkolliset palvelukset 20 sääksmäkeläiseltä talonpojalta, jotka olivat kieltäytyneet maksamasta veroa kirkolle.

Rapolan kuppikivi on Pirkanmaan 22. adoptoitu kulttuuriympäristökohde. Kulttuuriympäristökohteiden adoptointi on Museokeskus Vapriikin maakuntamuseopalveluissa kehitetty toimintamuoto, joka sai vuonna 2016 Europa Nostran Grand Prix:n:

Ulkoinen linkkiAdopt a Monument