Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hiedanrannan uuden kaupunginosan rakennesuunnitelma hyväksyttiin - raitiotie toteutetaan kahdessa vaiheessa

Julkaistu 18.12.2017 15.07

Hiedanrannan uuden kaupunginosan jatkosuunnittelua linjattiin 18.12.2017, kun kaupunginhallitus hyväksyi rakennesuunnitelman alueen jatkosuunnittelun lähtökohdaksi. Vanhan tehtaan viereen syntyy Hiedanrannan uusi keskusta. Alueen maankäyttöä hahmottelevassa rakennesuunnitelmassa raitiotie kulkee vanhan tehdaskompleksin läpi.

Raitiotie toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan linjaus Hiedanrannan keskustan ja Lielahden tehdasalueen läpi Niemenrantaan ja Lentäväniemeen ja toisessa vaiheessa raitiotie toteutetaan Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun liittymän läheisyyteen.

Kaupunginhallitus palautti Hiedanrannan rakennesuunnitelman uuteen valmisteluun kokouksessaan 30.10.2017 raitiotielinjauksen eri vaihtoehtojen tarkastelua varten. Rakennesuunnitelmaan laadittiin neljä erilaista raitiotielinjauksen vaihtoehtoa, joiden vaikutukset muun muassa joukkoliikenteeseen, liikenneverkkoon, talouteen ja maankäyttöön arvioitiin päätöksenteon pohjaksi.

Tehtyjen tarkastelujen perusteella esitettiin nyt valittua vaihtoehtoa ja sen toteuttamista vaiheittain Hiedanrannan kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi. Raitiotieratkaisut suunnitellaan tarkemmin osana Hiedanrannan yleissuunnitelman ja raitiotien toisen vaiheen suunnitelman (KAS 2) laatimista.

Raitiotielinjaus varmistaa tiiviin Hiedanrannan keskustan kehittymisen tavoitteiden mukaisesti. Raitiotien linjaaminen tehtaan kautta on katsottu välttämättömäksi myös Lielahden vanhan tehdasalueen kehittämiseksi ja uudisrakentamiseksi vetovoimaisena kulttuuri, - liike- ja palvelutilana.

Rakentuva Hiedanranta luo hyvät edellytykset myös Lielahden kehittymiselle sekä muodostaa sen kanssa toiminnallisesti että laadullisesti korkeatasoisen aluekeskuksen. Lielahden aluekeskus on nykyiselläänkin seudullisesti merkittävä kaupallinen keskittymä.

Joukkoliikenteen palvelutaso Lielahden koulun ja nykyisien palvelujen suuntaan on mahdollista säilyttää vähintään nykytasolla. Myös raitiotien jatkaminen Ylöjärven suuntaan on huomioitu suunnittelussa.

Tehtaan kautta kulkeva raitiotie on noin 13–15 miljoonaa euroa edullisempi kuin raitiotien yleissuunnitelmaa mukaileva ratkaisu. Lisäksi se on noin 3 minuuttia matka-ajaltaan nopeampi Lentäväniemen ja keskustan välisillä matkoilla.

Kaupunginhallitus edellyttää, että raitiotien syöttöliikenteen suunnittelussa otetaan huomioon Niemenrannan ja Lentävänniemen asukkaiden yhteystarpeet Lielahden palveluihin.

Monipuolinen ja joustava korttelirakenne

Rakennesuunnitelman lähtökohtana monipuolinen ja vaihteleva korttelirakenne, jota voidaan kehittää joustavasti. Julkisten tilojen sarja yhdistää Hiedanrannan ympäröiviin paikalliskeskuksiin. Tilassa on tärkeimmät julkiset toiminnot ja nähtävyydet sekä uusi raitiotie, joka yhdistää myös Hiedanrannan ja Tampereen keskustan toisiinsa.

Viherverkosto varmistaa, että laajat viher- ja vesialueet ovat aina viiden minuutin kävelymatkan päässä asuinpaikasta riippumatta. Alue on erittäin hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla.

Yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2018. Samaan aikaan aloitetaan ensimmäisten asemakaavojen laadinta siten, että alueen ensimmäinen asemakaava valmistuu vuonna 2019.

Tavoitteena on, että alueen infran rakentaminen alkaisi vuosina 2020–21. Raitiotieliikenne alueen läpi on mahdollista aloittaa Raitiotien kehitysohjelman tavoitteen mukaisesti vuonna 2024.

Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteena on uuden Hiedanrannan kaupunginosan rakentaminen noin 25 000 asukkaalle ja 10 000 työpaikalle, aktiivisen toiminnan tuominen Lielahden vanhalle tehdasalueelle sekä kehitysympäristönä toimiminen älykkäälle kaupunkikehitykselle, resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle.


Lisätietoja

Kaupunkiympäristön palvleualue/
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Hiedanrannan kehitysohjelma/
Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901

Kaupunkiympäristön suunnittelu/
Taru Hurme


Teksti Anna-Leea Hyry