Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen Voimia liikelaitos aiotaan muuttaa In house-yhtiöksi

Julkaistu 10.10.2017 14.24

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 10.10.2017, että ensi vuoden aikana valmistaudutaan perustamaan Tampereen Voimia liikelaitoksesta In house -yhtiö. Uuden yhtiön omistaisivat kaupungin kanssa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) ja myöhemmin Pirkanmaan maakunta. Voimian yhtiöittämisestä päätetään vielä erikseen konsernijaostossa ensi vuoden aikana. Alustavien PSHP:n kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yhteisyrityksen perustamiseen on PSHP:n johdon tuki.

Voimian yhtiöittämisestä ja organisoinnista on tehty selvitys, koska edessä on toimintaympäristön muuttuminen sote- ja maakuntauudistuksessa, mikä aiheuttaa muutoksia tukipalvelujen organisointiin ja volyymeihin. Taloudellisen analyysin mukaan liiketoiminnan kannattavuus on parempi, kun Voimia yhtiöitetään yhteisyritykseen (In house), jossa osakkaina on Tampereen kaupungin lisäksi Pirkanmaan maakunta kuin jos toimittaisiin liikelaitosmallissa tai pelkästään Tampereen kaupungin omistamassa In house -yhtiössä.

Yhteisyrityksessä toiminnan volyymi ja liikevaihto kasvavat, mikä mahdollistaa skaalaetujen entistä paremman hyödyntämisen muun muassa tuotannossa, tuotannonohjauksessa ja ostoissa, sekä toiminnan kehittämisen edelleen.

Selvityksessä Voimian organisointivaihtoehtoja on tarkasteltu taloudellisen kannattavuuden, toiminnan ja kehittämisen, hintojen alentamispotentiaalin ja verovaikutusten näkökulmista. Vaihtoehtoja vertaillaan yleiseltä ja juridiselta kannalta muun muassa toteutustapavaihtoehtojen sekä yhtiöoikeudellisen että kunnallishallinnollisen päätöksentekomekanismin osalta.

Yhteisyrityksessä kaikki Voimian 610 työntekijää ja 100 PSHP:n työntekijää siirtyisivät In house -yhtiöön. Voimian nykyinen sote-toiminta säilyisi In house -konsernissa. Tampereen kaupunki ja maakunta voivat tällöin hankkia yhtiön palveluja kilpailuttamatta.

Työntekijöiden asema ei In house -yhtiössä pääsääntöisesti muutu. Yhteisyritykseen siirryttäessä voidaan neuvotella henkilöstön siirtosopimus ja henkilöstön edustaja hallitukseen, kuten tehtiin Tilakeskus liikelaitoksen yhtiöittämisessä.

Jos In house -vaihtoehdon sijaan Voimia jatkaisikin liikelaitosmallissa, tällöin liikelaitoksen sote-toiminta siirtyy maakuntaan ja siitä aiheutuu henkilöstövaikutuksia. Maakunta ei voi ostaa tukipalveluita kuntaomisteiselta toimijalta ilman kilpailutusta. Liikelaitos ei myöskään voi hankintalain mukaan myydä palveluita markkinoille (esimerkiksi maakunnalle) kuin viisi prosenttia liikevaihdostaan ja enintään 500 000 euron arvosta.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell