Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hoitoaikaan perustuvan palvelun kokeilu jatkuu päiväkodeissa kesään 2018 saakka

Julkaistu 27.4.2017 18.08

Hoitoaikaan perustuvan päivähoitopalvelun kokeilu jatkuu Tampereella heinäkuun 2018 loppuun kymmenessä kaupungin päiväkodissa. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti 27.4.2017, että hoitoaikaperusteisen palvelun laajentamista kaupungin muihin päiväkoteihin arvioidaan keväällä 2018.

 

Kokeilua jatketaan, koska hoitoaikaan perustuvan palvelun vaikutuksista ole vielä ehtinyt kertyä riittävästi tietoa, jotta päätöstä toiminnan laajentamisesta voitaisiin tehdä. Kokeiltava palvelu on asiakkaan kannalta kokonaisuutena edelleen keskeneräinen, koska tietojärjestelmä ei tuota vielä riittävästi tietoa esimerkiksi varatun ja käytetyn hoitoajan suhteesta. Myös toimintakulttuuri vaatii vielä kehittämistä.

Aikaisemmin tavoitteena oli, että lautakunta olisi päättänyt hoitoaikaperusteisen palvelun käyttöönotosta Tampereen kaupungin koko varhaiskasvatuksessa kevään 2017 aikana.

Kokeilussa perheet valitsevat lapselleen tarvitsemansa hoitoajan kuukausitasolla, jolloin myös asiakasmaksu määräytyy valitun ajan mukaan. Kokeilussa kerätään tietoa ja kokemuksia hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen käytännöistä ja vaikutuksista sekä testataan tietojärjestelmien toimintaa uudessa mallissa. Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen kiinnitetään erityisesti huomiota.

Kaupungin tarkoituksena on valinnanvaraa lisäämällä monipuolistaa varhaiskasvatuspalveluita, lisätä palvelun joustavuutta ja antaa asiakkaalle mahdollisuus vaikuttaa asiakasmaksuun.

Hoitoaikaan perustuvan palvelun kokeilu alkoi elokuussa 2017 Pellervon ja Vuoreksen päiväkodeissa sekä vuorohoitoa järjestävässä Vellamon päiväkodissa. Vuoden 2017 alussa kokeiluun tuli mukaan seitsemän uutta kaupungin päiväkotia. Huhtikuun 2017 alussa kokeiluun liittyi myös yksi palvelusetelipäiväkoti.

Kokeilu jatkuu nykyisessä muodossaan

Kokeiluun osallistuminen on siinä mukana olevien päiväkotien asiakkaille vapaaehtoista. Jos perhe haluaa, lapsen päivähoito voi jatkua myös aikaisemman hoitoaika- ja maksukäytännön mukaisesti. Kokeilussa mukana olevat perheet voivat valita lapsen hoitoajan kaikkiaan kuudesta eri vaihtoehdosta.

Suurin ero nykyiseen palveluun verrattuna on, että kokeiluun osallistuvissa päiväkodeissa hoitoaikavaraus tehdään kuukaudessa tarvittavan kokonaishoitoajan mukaan. Varauksen jälkeen päiväkodissa laaditaan perheiden kanssa hoitosopimukset, joissa sovitaan, miten varausta käytännössä viikkotasolla käytetään. Lapsen hoidontarve sovitaan vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Syksyllä tehdyn asiakaskyselyn mukaan kokemukset hoitoaikaperusteisesta palvelusta ovat pääsääntöisesti myönteisiä. Vastanneista 92 prosenttia ilmoitti haluavansa jatkaa valitsemassaan hoitoaikaperusteisessa palvelussa. Kysely osoitti myös, että asiakasmaksujen ajoitusta ja virheettömyyttä on parannettava ja kokeilussa käytettävää mobiilijärjestelmää kehitettävä.


Lisätietoja

Varhaiskasvatusjohtaja
Elli Rasimus
puhelin 050 523 7386
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Opa Latvala