Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Teiskon lentokenttätoiminnalle myönnettiin ympäristölupa

Julkaistu 11.4.2017 18.27

Ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi Teiskon lentokenttätoiminnalle ympäristöluvan 11.4.2017. Luvan hakijana oli Tampereen kaupungin kiinteistötoimi, joka omistaa kiinteistön. Varsinaista lentokenttätoimintaa harjoittaa Vauhtipuisto ry. Ympäristönsuojeluyksikkö asetti toiminnalle useita kymmeniä toimintaa koskevia lupamääräyksiä muun muassa lentoajankohdista, melusta, polttonesteiden jakelusta ja varastoinnista, radoista ja jätevesistä.

Lentokenttä sijaitsee Teiskossa, Velaatan kylässä osoitteessa Moottorikeskuksenhaara 105. Lentokentän kiitorata on 1200 metrin pitkä ja 23 metriä leveä. Lentokentän vieressä on moottoriurheiluratoja. Yhteensä nousuja ja laskuja kentällä on arvioitu olevan vuosittain noin 4700. Moottorilentoja näistä on 2300, joista laskuvarjohyppylentoja on 1800. Purjelentoja on 1600 ja moottoripurjelentoja 800. Laskuvarjohyppylentoja sekä purjelentokoneiden hinauslentoja saa kentällä tehdä huhtikuusta lokakuuhun, ja muita lentoja maaliskuusta marraskuuhun. Moottorikoneiden nousut ja laskut ovat sallittuja arkisin klo 8–21 ja lauantaisin ja pyhisin kello 10–20. Laskuvarjohyppylennoista 85 % tehdään päivällä ja 15 % illalla.

Toimijan on pidettävä lentomääristä kirjaa ja teetettävä melumittauksia ohjeiden mukaisesti puolueettomalla asiantuntijalla. Koneiden nousut ja laskut ja lentoreitit on suunniteltava siten, että meluhaittoja asutukselle ja loma-asutukselle aiheutuu mahdollisimman vähän. Lentotoiminnasta tehdyn melumallinnuksen mukaan melu jää häiriintyvissä kohteissa alle 50dB.

Yöllä kentällä ei lennetä, mutta öisin kenttä toimii muun lentoliikenteen varakenttänä ja sieltä voidaan tehdä viranomaisia palvelevia etsintä-, pelastus- ja palolentoja.

Lentokentälle tulee myös lentokoneiden polttonesteiden jakelupiste, jossa tankataan lentokoneita ja varastoidaan polttoaineita kolmessa kaksoisvaippasäiliössä. Säiliöt varustetaan tarvittavin suojavarustein ja hälytyslaitteistoin, Tankkauspisteen rakenteissa toteutetaan kaksoispidätys. Tankkauspisteen hulevedet johdetaan hiekaneroittimen kautta öljynerotuskaivoon ja sieltä vuonna 2016 rakennettuun hulevesien johtamisjärjestelmään. Koska lentokenttä sijaitsee pohjavesialueelle, on polttonesteiden jakelua ja varastointia ohjattu ja säädetty tarkoin. Jakelutoiminta on varsin pienimuotoista, eikä ole verrattavissa ammattimaiseen jakelutoimintaan. Ylipäätään toimijan on seurattava toimialansa parasta käyttökelpoista tekniikka ja varauduttava sen käyttöönottoon, jotta päästöt ja ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset.

Lentokentällä testataan myös autojen nastarenkaita, kun lentokenttä on suljettu lentotoiminnalta kello 22–8 enintään kolmen tunnin ajan. Talvikaudella kenttää käytetään ajoharjoitteluun. Ajoharjoittelusta ja rengastestauksesta aiheutuva meluhaitta rajoittuu ratojen läheisyyteen. Lisäksi kentällä lennätetään pienlennokkeja ja pidetään yleisötapahtumia.


Lisätietoja

Ympäristötarkastaja
Sanna Markkanen
puhelin 050 524 2536

Katupäällikkö
Pasi Halme
puhelin 050 521 5194


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen