Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Geoalan uusia ratkaisuja kehitetään innovaatiotapahtumassa 18.11.

Julkaistu 4.11.2016 15.17

Tampereen kaupunki, Geologian tutkimuskeskus GTK ja 6aika järjestävät kaikille avoimen Ideat Maasta 2016 -innovaatiotapahtuman ja -kilpailun. Tapahtuman teemana ovat maa- ja kallioperään liittyvän toiminnan innovaatiot sekä avoimen datan mahdollisuuksien hyödyntäminen uuden teknologian lähtökohdista.

Innovaatiotapahtuma järjestetään Tampereen teknillisen yliopiston Festia-rakennuksessa (Korkeakoulunkatu 10) 18. marraskuuta klo 8:30 - 16:00. Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy 15.11.

Tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteen uusinta teknologiaa hyödyntäviä alan yrityksiä ja muita toimijoita sekä viranomaisten ja tutkijoiden asiantuntemusta. Puhujina tilaisuudessa ovat muun muassa Peter Vesterbacka Roviolta ja Sini Kahilaniemi Ramboll Finland Oy:ltä.

Tapahtumaa varten etsitään myös yhdyskuntasuunnittelun ja -rakentamisen aihepiirin opiskelijoiden tuoreita ideoita 2.11. käynnistyneellä kilpailulla.

Tampereen kaupunki on ideakilpailussa mukana myös omalla haasteellaan. Kaupunki hakee opiskelijoilta ratkaisuja siihen, miten kaupungin reaaliaikainen maamassojen hallinta olisi järkevää muodostaa, ja miten maa-ainesten tarjonta ja kysyntä Tampereella voisivat kohdata toisensa nykyistä paremmin.

Tapahtuma järjestetään osana kaupungin ja GTK:n vetämää CityGeoModel-hanketta, jossa pilotoidaan Tampereen kaupungin geotiedon kokoamista, hallintaa ja julkistamista. Samalla kehitetään tiedon jakoa avoimien rajapintojen kautta sekä tiedon liittämistä osaksi Tampereen kaupunkimallia.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa luomalla hyvät lähtökohdat kaupungin maa- ja kallioperätiedon sekä geoteknisen tiedon avoimelle käytölle. Näin saadaan aikaan säästöjä yhteiskunnan suunnittelun ja rakentamisen kustannuksissa, ja samalla tarjoutuu mahdollisuus tuottaa uusia palveluja. Hanke toteutetaan 6aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -rahoituksella.


Lisätietoja

Geotekniikkainsinööri
Jori Lehtikangas
puhelin 040 806 3491
sähköposti [email protected]


Teksti Elise Kraatila