Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupungin kannanotto Ylen uudistussuunnitelmiin

Julkaistu 27.10.2016 13.58

Yleisradio uudistaa toimintansa sisältöä ja tuotantotapoja. Se koskee myös Tampereen Tohlopissa sijaitsevan Mediapoliksen toimintaa. Tampereen kaupunki haluaa tuoda tässä kannanotossaan esiin seikkoja, jotka toivotaan huomioitavan tulevissa muutoksissa.

Aluetalous

Luovien alojen kehittäminen on yksi Tampereen kaupunkiseudun elinkeinopoliittisista painopisteistä. Media- ja elämystuotanto on ollut viime vuosina yksi myönteisesti kehittyneistä toimialoista. Se on erityisen tärkeää, koska sekä viennin vaikeudet että IT-sektorin rakennemuutos ovat koetelleet Tampereen seudun elinkeinoelämää ja nostaneet työttömyysasteen korkeaksi (elokuussa 2016 työttömyysaste 18,3 %).

Tampere pyrkii osaltaan luomaan elinkeinoelämän kasvulle ja uudistumiselle edellytyksiä panostamalla kärkitoimialoihin, kuten luoviin aloihin, digitalisaatioon ja teolliseen internetiin. Digitalisaatio on jo nyt vauhdittanut monien tamperelaisten ohjelmistoyritysten kasvua.

Tampere on ollut mukana myös kansainvälisessä ja eurooppalaisessa yhteistyössä laatimassa kuuden kaupungin johdolla Euroopan komissiolle luovien alojen kehittämisen politiikkasuositusta. Nämä suositukset toimivat osaltaan selkänojana Tampereen seudun luovien alojen kehittämistyölle.

Tampereen sopiva koko ja siihen liittyvä toiminnan helppous ja joustavuus ovat ehdoton valtti, jota voimme luovien alojen kehityksessä hyödyntää. Kaupunki panostaa voimakkaasti digitalisaation hyödyntämiseen alueen elinkeinojen edistämisessä sekä julkisten palvelujen kehittämisessä. Uusi Smart Tampere -kehitysohjelma tarjoaa merkittäviä yhteistyömahdollisuuksia ja avauksia myös Ylelle.

Osaamispohja

Tampereen seutu on vahvaa korkean teknologian ja luovien alojen osaamisaluetta. Tätä tukee kolmen korkeakoulun - Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun - yhdistymiseen tähtäävä Tampere3-kehitystyö.

Sekä Tampereen kaupungin innovaatiopolitiikassa että tulevassa Tampere3-yhteistyössä eri kampusten toiminnalla ja kehittämisellä on keskeinen rooli. Yksi kehitettävistä kampuksista on Mediapolis.

Mediapolis tarjoaa Ylelle ainutlaatuisen ympäristön. Siinä yhdistyy oppilaitosten, taiteen ammattilaisten, start up -yritysten ja jo vahvan jalansijan saaneiden mediayritysten toiminta. Yle on tässä keskeinen ankkuritoimija.

Mediapolikseen on syntynyt korkeatasoinen ja kustannustehokas sisällön ja tekniikan kehitysympäristö, jossa on muun muassa huippulaatua olevia studiotiloja (ml. virtuaalistudio ja -lavastus). Innovaatio- ja kehitysympäristöjen toiminnassa fyysisen paikan merkitys on keskeinen, kun sillä on selkeä lisäarvo toiminnalle, kuten Mediapoliksella näemme olevan. Mediapoliksen ympäristöä on pilotoitu menestyksellä myös mediamatkailun kohteena.

Tampereella on vahva digitaalisen osaamisen ja sisällön tuotannon keskittymä, esimerkkinä tästä virtuaalistudioiden kehittäminen sekä VR/AR-osaamisen sekä kasvavan peliteollisuuden klusterit. Tampereen kaupunki näkee tässä hyviä yhteistyömahdollisuuksia myös Ylelle ja Mediapolikselle.

Tampereen kaupunki on osaltaan sitoutunut kehittämään tätä tulevaisuuden lisäarvoa mm. myöntämällä elinkeinorahastosta 0,5 miljoonaa euroa Mediapolis-ekosysteemin kehittämiseen ja media-alan yritysten kiihdyttömötoiminnan käynnistämiseen vuonna 2017.

Toiminnan joustavuus

Tampereen saavutettavuus on erinomainen. Monien toimintojen näkökulmasta alueellisella läsnäololla ja pienen yksikön joustavalla toiminnalla on keskeinen merkitys.

Ylen toiminnalla on jo vakiintunut imagollinen merkitys alueella ja tohloppilaisilla vahva moniosaajien yhteistyökulttuuri, joka on pohjana toiminnan joustavuudelle, nopeudelle ja kustannustehokkuudelle. Tästä toiminnan joustavuudesta ja yhteistyökulttuurista hyviä näyttöjä ovat olleet muun muassa tuotannot Nenäpäivästä aina tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlaan sekä draamatuotanto ja studiokeskustelut.

Tampereen kaupunki toivoo, että edellä esitetyt näkökulmat otetaan huomioon tulevia Ylen Tampereen toiminnan muutoksia suunniteltaessa. Tampereen kaupunki on mielellään mukana omalta osaltaan tulevassa kehitystyössä.

Esityksemme:

- Yleisradio toteuttaa toimintojen uudistamisen siten, että se ei vähennä Tampereella tehtävän mediatuotannon työpaikkoja, vaan päinvastoin mahdollistaa alan kasvun.

- Toimintaa kehitetään ja uudistukset aikataulutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa siten, että hyödynnetään myös uusissa sisällöissä ja painotuksissa tamperelaista korkeaa osaamista, jota on sekä Ylen tuotannossa että yksityisessä mediatuotannossa.

- Tampereella jatketaan lastenohjelmien ja uutisten lisäksi tapahtumien, draaman, viihteen ja asiaohjelmien tuotantoa.

- Ylen, teknologiayritysten ja korkeakoulujen innovaatioyhteistyön jatkuvuus turvataan kaikkien osapuolin panostuksilla.

- Tampereesta kehitetään uusien VR/AR-tekniikoita hyödyntävien mediatuotantojen keskus.

- Tampereen kaupunki kutsuu Yleisradion yhdeksi Smart Tampere -ohjelman yhteistyökumppaniksi kehittämään median ja luovien alojen ekosysteemiä


Lisätietoja

Pormestari
Anna-Kaisa Ikonen
puhelin 03 5656 6400
sähköposti [email protected]

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]