Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Taidemuseon ja Pyynikintorin suunnittelukilpailua valmistellaan

Julkaistu 13.10.2016 14.03

Tampereen kaupunki järjestää Tampereen taidemuseon laajentamisen suunnittelusta sekä Pyynikintorin ja museota ympäröivän alueen kehittämisestä ja täydentämisestä yleisen kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun. Hankkeeseen toivotaan laajaa kaupunkilaisten osallistumista. Luonnos kilpailuohjelmaksi on nähtävillä mielipiteiden saamista varten 13.10. - 31.10.2016.

Tampereen taidemuseo
 

Aineistot ovat nähtävänä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2B sekä internetissä. Mielipiteet valmisteilla olevasta asiasta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kaupungin kirjaamoon.

Kilpailun tarkoituksena on löytää Tampereen taidemuseon laajennuksen toteuttamiseksi arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, jossa esteettiset, toiminnalliset ja teknis-taloudelliset sekä kestävän kehityksen tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti.

Kilpailulla halutaan kehittää museon tilatarpeita ja koota eri toimipisteisiin hajautettua museotoimintaa yhteen ja kohottaa museon vetovoimaa ja tunnettuutta paitsi taidekokoelmien myös vaikuttavan arkkitehtuurin kautta.

Kilpailussa haetaan myös kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia ideoita Pyynikintorin alueen kehittämiseksi ja täydentämiseksi korkeatasoisena ja elinvoimaisena julkisena kaupunkitilana.

Kilpailulla haetaan kokonaisuutena kaupunkirakenteellisia ja rakennustaiteellisia arvoja kunnioittavaa, korkeatasoista ja vaikuttavaa arkkitehtuuria sekä kaupunkitilaa, jossa myös liikenteelliset ja tekniset tekijät on huomioitu ja ratkaistu ansiokkaasti.

Suunnittelukilpailu alkaa 15.12.2016. Kilpailu on tarkoitus ratkaista kesäkuussa 2017.

Yleisötilaisuus alueen kehittämisestä 20.10.2016

Tampereen taidemuseon laajentamisen suunnittelusta sekä Pyynikintorin ja museota ympäröivän alueen kehittämisestä ja täydentämisestä järjestetään myös avoin yleisötilaisuus Tampereen konservatorion Pyynikkisalissa 20.10. klo 17.30 alkaen.

Suunnittelun lähtökohtana on, että museon tontille ja muulle kilpailualueelle tulee sijoittaa ympäristöön sopivaa asuin-, liike ja toimistotilaa. Tavoitteena on mahdollisimman kustannusneutraali ratkaisu. Museon rakentamisen kustannuksia on tarkoitus kattaa kaavoitettavan rakennusoikeuden myynnillä.

Tampereen taidemuseon alueen ja Pyynikintorin kehittämistä ohjaa pormestari Anna-Kaisa Ikosen nimeämä ohjausryhmä, jonka puheenjohtajaksi on nimetty apulaispormestari Pekka Salmi ja varapuheenjohtajaksi apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki.

Ohjausryhmässä on edustus kaupungin eri hallintokunnista, taideyhdistyksistä, asukasyhdistyksestä ja yrittäjäjärjestöstä.


Lisätietoja

Ohjausryhmän puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898

Ohjausryhmän varapuheenjohtaja,
Kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701

Hankepäällikkö
Sakari Leinonen
puhelin 040 701 5792


Teksti Sakari Leinonen/Anna-Leea Hyry