Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous keskusteli toimintamallin uudistamisesta

Julkaistu 20.6.2016 17.32

Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelukokous keskusteli kaupungin toimintamallin uudistamisesta kokouksessaan 20.6.2016. Tampereen kaupungin palvelut jakaantuvat hyvinvoinnin, elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä kaupunkiympäristön palvelualueisiin. Uudet palvelualueiden johtajat aloittivat työnsä 1.6.2016. Suunnittelukokouksessa käytiin lähetekeskustelu palvelualueiden organisoinnista ja kehittämisestä sekä johtajien tavoitteista. Johtajien tehtävänä on tämän vuoden aikana tehdä esitykset palvelualueensa kehittämisestä ja organisoinnista. Nämä esitykset käsitellään kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 19.9.2016.

Uuden kuntalain myötä kunnissa on jatkossa vain yksi hallintosääntö, jolla toimintaa ohjataan. Hallintosäännön ohella muita keskeisiä ohjausvälineitä ovat kuntastrategia sekä talousarvio ja taloussuunnitelma. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka ennen olivat toimielinten johtosäännöissä, valtuuston työjärjestyksessä ja muissa säännöissä. Valtuusto päättää hallintosäännöstä.

Uusi hallintosääntö tulee laatia siten, että se on voimassa 1.6.2017. Tampereen kaupungin uuden hallintosäännön valmistelussa otetaan huomioon kuntalaista ja toimintamallin uudistuksesta aiheutuvat muutokset sekä muut muutostarpeet. Muutokset kohdistuvat erityisesti toimielinten ja pormestarien, konsernijohtajan ja palvelualueen johtajien tehtäviin ja ratkaisuvaltaan. Tampereella valtuustoryhmiltä on pyydetty kommentit 15.8.2016 mennessä.

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous ei vielä kesäkuun kokouksessa linjannut lautakuntien ja jaostojen jäsenmääriä eikä jäsenten valintaperusteita. Tämä pohdinta päätettiin siirtää syyskuulle, kun valtuutetut ovat ehtineet keskustella asiasta omissa valtuustoryhmissään. Valtuusto päättää toimielinten jäsenmääristä ja kokoonpanoista hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä kokouksessaan 19.12.2016.

Tampereen kaupungilla on tällä hetkellä seitsemän sopimusta muiden kuntien kanssa yhteistoiminta-alueena toimimisesta. Toimintamallin muuttuessa nämä sopimukset uudistetaan vastaamaan uutta toimintamallia ja uutta kuntalakia. Samassa yhteydessä sopimuksiin on mahdollista tehdä sisällöllisiä muutoksia. Tampereella sopimukset tuodaan valtuustoon hyväksyttäväksi 19.12.2016.

Hallintosäännön valmistelu ja muiden kuntien kanssa käytävät neuvottelut yhteistoimintasopimuksista perustuvat siihen, että alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimii alueellinen jätehuoltolautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunnalle tulee yksilöasioiden jaosto ja yhdyskuntalautakunnalle ympäristö- ja rakennusjaosto ja alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto. Yhteistoiminta-alueiden kuntien yhteisinä toimieliminä toimivat sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöasioiden jaosto, sivistys- ja kulttuurilautakunta, elinvoima- ja osaamislautakunta, yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, alueellinen jätehuoltolautakunta sekä Pirkanmaan pelastuslaitoksen osalta Tampereen kaupunginhallitus ja kuntien yhteiselimenä Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukunta.


Lisätietoja

Strategiajohtaja
Reija Linnamaa
puhelin +358 40 572 9610
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki