Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen ilmastopäästöt laskivat edellisvuosiin verrattuna

Julkaistu 22.3.2016 10.03

Tampereen kasvihuonekaasupäästöt ilman teollisuutta laskivat neljä prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2014. Keskimääräinen alenema CO2-raporttia tilaavissa kunnissa oli kuusi prosenttia. Suurista kaupungeista Tampere oli Helsingin jälkeen toiseksi ja kaikista CO2-raportin kunnista viidenneksi vähäpäästöisin. Tampereen kokonaispäästöt ovat vähentyneet 19 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2014. Kokonaispäästöissä on mukana myös teollisuus. Asukasta kohden laskettuna vähenemä on 38 prosenttia. Tiedot perustuvat Benviroc Oy:n tekemään CO2-raporttiin, joka toteutetaan vuosittain noin 90 Suomen kunnalle ja kaupungille.

Liikennettä Satakunnankadulla
 

Tampereella suurimmat päästölähteet olivat rakennusten lämmitys 38 prosenttia ja tieliikenne 25 prosenttia. Teollisuuden osuus päästöistä vuonna 2014 oli 14 prosenttia. Kuluttajien sähkönkulutus muodosti 15 prosenttia, jätehuolto seitsemän prosenttia ja maatalous yhden prosentin Tampereen kasvihuonekaasupäästöistä. Kaukolämmön päästöt olivat huomattavasti suuremmat ja erillislämmityksen päästöt selvästi pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tampereen Sähkölaitoksen vuonna 2015 tekemien investointien jälkeen kaukolämmön ilmastovaikutukset pienenevät huomattavasti.

Tampereen tieliikennepäästöt vuonna 2014 olivat noin 50 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen osuuteen vaikuttaa sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne. Kuluttajasähkön päästöt olivat vuonna 2014 noin 10 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Asukasta kohti lasketut päästöt rakennusten lämmityksestä olivat kuntien keskikastia. Maatalouden osuus Tampereen elinkeinorakenteessa ja päästöissä on pieni. Kokonaisuudessaan Tampereen asukasta kohti lasketut päästöt olivat ilman teollisuutta vuonna 2014 verrattain matalat.

Bussit Hämeenkadulla
Tampereen tieliikennepäästöt vuonna 2014 olivat noin puolta pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.

Lisätietoja

Energia- ja ilmastoasiantuntija
Emilia Olkanen
puhelin 040 800 7253


Teksti Emilia Olkanen