Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Jankan liikekeskusta uudistavasta asemakaavoituksesta yleisötilaisuus

Julkaistu 11.3.2016 14.08

Tampereen Ristinarkussa sijaitsevan Jankan liikekeskuksen uudistamiseen tähtäävä asemakaavoitus alkaa. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 31.3.2016 saakka. Kaavatyön aloituksesta on avoin yleisötilaisuus tiistaina 15.3.2016 klo 17.30 alkaen Takahuhdin koulun B-rakennuksen ruokasalissa (os. Hintsankatu 4).

Suunnittelualue sijaitsee Ristinarkun Jankassa noin viisi kilometriä kaupungin keskustasta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Sammon valtatiehen, lännessä Ristinarkun-tiehen ja idässä Suomalanpuistoon.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Jankan liikekeskuksen tontti sekä viereinen opiskelija-asuntolan tontti. Jankan liikekeskuksen yksikerroksinen rakennus on valmistunut vuonna 1989. Kiinteistö Oy Opintantereen tontilla on kolme kaksikerroksista asuintaloa. Kiinteistöjen omistajat ovat hakeneet kaavamuutosta.

Tavoitteena on täydentää Jankan keskustaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisella ratkaisulla, joka huomioi alueen arvot. Alueesta tehdyn viitesuunnitelman mukaan nykyiset yksikerroksiset liikerakennukset korvattaisiin kahdella viisikerroksisilla asuinrakennuksella Sammon valtatien varressa sekä yhdellä viisi- ja yhdellä seitsemänkerroksisella rakennuksella Ristinarkuntien varressa. Ristinarkuntien varteen sijoitettavien asuinrakennusten ensimmäiseen kerrokseen on tarkoitus toteuttaa liiketiloja. Asuinkorttelissa tavoitteena on korvata kaksikerrokset asuintalot viisi- ja kuusikerroksisilla asuintaloilla.

Viitesuunnitelmaa kehitetään edelleen kaavan laatimisen aikana osallisilta, hankkeen ohjausryhmältä ja viranomaisilta saatavan palautteen perusteella.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry