Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen tavara- ja palveluhankintoja kehitetään kestävämmäksi

Julkaistu 11.3.2016 9.49

Tampereen kaupunki hankkii vuosittain palveluja ja tavaroita noin 800 miljoonalla eurolla. Näillä hankinnoilla on välittömiä tai välillisiä vaikutuksia niin ympäristöön kuin tuotannossa työskentelevien ihmisten hyvinvointiin. Tampere onkin käynnistänyt noin vuoden kestävän selvityshankkeen, jotta kaupungin hankinnoissa huomioitaisiin entistä paremmin ympäristöasiat ja sosiaalinen vastuu.

Kestävistä hankinnoista elinvoimaa Pirkanmaalle -projekti lisää kaupungin hankintoja tekevien tietoa ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteereistä ja niiden soveltamisesta, tuo esiin kestävien hankintojen vaikutuksia sekä kehittää kaupungin eri toimialojen hankintojen seurantaa kestävyyden näkökulmasta. Projekti saa rahoitusta Pirkanmaan liitolta.

Viisi yksikköä testaa ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteerejä kilpailutuksissa

Projektin ensimmäisessä vaiheessa tarkasteluun on valittu viiden kaupungin toimialan ajankohtaisia tavara- ja palveluhankintoja, joille kehitetään konsultin avustuksella ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteeriehdotuksia. Mukaan ovat ilmoittautuneet Tampereen Voimia, Tampereen Tilakeskus, Tampereen Infra, Kotihoito ja asumispalvelut sekä Tuomi Logistiikka. Ne ovat halukkaita kehittämään hankintojaan kestävämmiksi ja testaamaan ehdotettuja kriteerejä tulevissa kilpailutuksissa. Hankkeessa tarkastellaan muun muassa keittiön pesuaineiden, katujen reunakivien sekä potilas- ja liinavaatevuokratekstiilien ja pesulapalvelujen hankintoja.

Tekemällä kestäviä hankintoja kaupunki voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon tavaroiden, palvelujen tai rakennusten koko elinkaaren aikana kuluu energiaa ja materiaaleja, käytetään haitallisia kemikaaleja sekä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja jätettä. Lisäksi kaupunki voi edistää omalla toiminnallaan työ- ja ihmisoikeuksien toteutumista riskimaatuotannossa.

Kestävistä hankinnoista elinvoimaa Pirkanmaalle -projekti linkittyy Tampereen kaupungin ja kansallisen tason tavoitteisiin edistää materiaali- ja ekotehokkuutta sekä vihreän teknologian ratkaisuja julkisissa hankinnoissa. Vuonna 2016 voimaan tuleva uusi hankintalaki mahdollistaa aiempaa paremmin ympäristönäkökulmien ja sosiaalisten kriteereiden käytön julkisissa hankinnoissa.


Lisätietoja

Kestävä yhdyskunta -yksikkö:
Suunnittelija
Enni Leppälä
puhelin 040 800 7809