Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tesomalla kaksi tontinluovutuskilpailua

Julkaistu 10.3.2016 12.36

Tampereen kaupunki järjestää Tesomalla kaksi tontinluovutuskilpailua, Tesoman elinkaarikortelin kilpailun sekä Tuomarinkadun korttelikilpailun. Kilpailut ovat osa Tesoman ja siihen rajautuvien kaupunginosien täydennysrakentamista ja kehittämistä, jota on valmisteltu vuorovaikutteisella yleissuunnittelulla ja asemakaavoituksella.

Tesoman elinkaarikorttelin kilpailun tarkoituksena on rakentaa alueen asuntotarjontaa monipuolistava, kaupunkikuvaa kohentava sekä arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen asuinrakennusryhmä nykyisen terveysaseman tontille. Terveysaseman toiminta on loppunut ja rakennus puretaan, mutta alueella oleva kirjastorakennus olisi tarkoitus säilyttää. Kilpailu on korttelikilpailu, joka tähtää tontin ja rakennuksen luovutukseen.

Tarkoituksena on löytää konsepti, joka täydentää ja monipuolistaa kaupungin tarjoamia ikäihmisten asumispalveluita ja -ratkaisuja sekä omassa kodissa asumiseen tai kodinomaiseen ryhmäkotimuotoiseen palveluasumiseen liittyviä palveluita ja tarjoaa mahdollisuuden elinkaariasumiseen.

Korttelin muussakin kuin tehostetussa palveluasumisessa tulisi korostua yhteisöllisyys. Kokonaisratkaisussa tulee erityisesti ottaa huomioon toimivuus, elinkaariasumisen mahdollistavat ratkaisut, energiatehokkuus ja esteettömyys.

Kilpailun kohteena on Ristimäen kaupunginosan asuinkerrostalojen korttelialueen kolme tonttia. Tarkoituksena on löytää yhteenliittymiä, jotka pystyvät kilpailukorttelin laadukkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen ja joiden kanssa kaupunki jatkaa alueen kehittämistä.

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi ja Tampereen Tilakeskus Liikelaitos järjestävät korttelikilpailun Ristimäen ja Tesomajärven kaupunginosaan suunnitellun asuin- ja palvelukorttelin toteutuksesta yhteistyössä poikkihallinnollisen Oma Tesoma -hankkeen kanssa.

Tuomarinkadun korttelikilpailu

Toisen tontinluovutuskilpailun kohteena ovat Taimiston ja Tuomarinkadun asemakaavaehdotuksen neljä korttelia. Tarkoituksena on löytää työryhmiä, jotka pystyvät kilpailukorttelien laadukkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen ja joiden kanssa kaupunki jatkaa alueen kehittämistä.

Rakennustyypistöön toivotaan vaihtelua kerrostaloista ja kaupunkivilloista pienempimittakaavaisiin townhouse -tyyppisiin joko kytkettyihin tai erillisiin rakennuksiin. Kilpailun kautta etsitään näkemyksiä siitä, millaiset kortteli- ja rakennustason ratkaisut parantavat arjen sujuvuutta ja asukkaiden mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja kestävään arkiliikkumiseen sekä luovat mahdollisuuksia uudenlaiselle, älykkäälle kaupunkikehitykselle ja palveluille.

Kilpailijoiden toivotaan myös esittävän, millä tavoin taide voisi olla mukana luomassa laadukasta asuinympäristöä. Tuomarinkadun kortteli- ja asuntoratkaisuissa toivotaan hyödynnettävän laatutekijänä luonnonympäristöä.

Tampereen kaupungin kaupunkikehitys, kiinteistötoimi ja maankäytön suunnittelu järjestävät korttelikilpailun Ikurin kaupunginosaan suunnitellulle uudelle asuinalueelle yhdessä poikkihallinnollisen Oma Tesoma -hankkeen kanssa.

Tesoman Tuomarinkadun korttelikilpailun kilpailuehdotusten on oltava perillä 17.6.2016 klo 15.45 mennessä ja Tesoman elinkaarikorttelin kilpailuehdotusten on oltava perillä 31.5.2016 klo 15.45 mennessä Tampereen kaupungin kirjaamossa. Kilpailuaineistot ovat kaupungin verkkosivuilla.

Kilpailuohjelmia esitellään infotilaisuudessa perjantaina 11.3.2016 klo 12 Galleria Nottbeckissä, os. Satakunnankatu 18 A 1 krs.


Lisätietoja

Tesoman elinkaarikorttelin kilpailu/
Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin 050 351 8256

Tuomarinkadun korttelikilpailu/
Maankäyttöpäällikkö
Heli Toukoniemi
puhelin 040 806 4007


Teksti Anna-Leea Hyry