Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen sosiaali- ja terveyspalveluille ennätysmäärä myönteistä palautetta

Julkaistu 20.1.2016 16.39

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelujen asiakkaat arvioivat vuoden 2015 asiakaskyselyssä palvelujen laadun paremmaksi kuin koskaan aikaisemmin. Sekä Tampereella että Orivedellä yleisin palveluille annettu kouluarvosana oli yhdeksän. Orivesi oli nyt kyselyssä mukana ensimmäistä kertaa.

 

Yleisarvio sosiaali- ja terveyspalveluista sai Tampereella arvosanan 8,62. Vuonna 2014 vastaava luku oli 8,29. Oriveden palveluja käyttäneet asiakkaat olivat tamperelaisia hiukan kriittisempiä: palvelujen keskimääräiseksi arvosanaksi muodostui 8,55.

Loppuvuodesta 2015 toteutettuun asiakaskyselyyn kertyi yli 3600 vastausta. Aktiivisimmin vastasivat Tampereella 31–40-vuotiaat ja Orivedellä 61–70-vuotiaat.

Yleisarvion perusteella parhaimpia palveluja Tampereella olivat erikoishammashoito (9,45), suukirurginen hoito (9,43) ja puheterapia (9,42).

Laatuväittämien perusteella parhaimmiksi palveluiksi Tampereella arvioitiin etsivä nuorisotyö ja Nuorten Talon toiminta, talous- ja velkaneuvonta sekä tartuntatautien valvonta.

Tampereella tuotettuja palveluja käyttäneet asiakkaat olivat yleisesti tyytyväisimpiä saamaansa asialliseen kohteluun sekä asiantuntevaan palveluun.

Orivedellä vastaajat arvioivat Tampereen tavoin asiallisen kohtelun laadukkaimmaksi palvelun osa-alueeksi, kun taas toiseksi korkeimman arvosanan sai palvelujen hyvä sijainti.

Eniten kehitettävää Tampereella oli asiakkaan osallistumisessa oman palvelunsa suunnitteluun ja arviointiin. Orivedellä merkittävimpiä kehityskohteita olivat vastaavasti osallistumismahdollisuudet palvelun suunnitteluun ja arviointiin sekä palvelun saaminen riittävän nopeasti.

Vuoden 2015 kyselyyn sisältyi uusi kysymys tiedonsaannista kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista. Sekä Tampereella että Orivedellä lähes puolet vastaajista sai tarvitsemansa tiedon ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilta. Toiseksi yleisimmin tietoa saatiin kaupungin työntekijöiltä.

Vapaapalautetta annettiin Tampereelta yhteensä yli 2500 kappaletta, mikä on lähes 350 vastausta enemmän vuoteen 2014 nähden. Orivedeltä vapaapalautetta kertyi vastaavasti noin 220 vastauksen verran. Palautteessa kehuttiin kaupungin työntekijöiden ammattitaitoa ja asiantuntemusta, ystävällisyyttä sekä asiakkaan kohtaamista. Kritiikin kohteita olivat puolestaan liian pitkät jonotusajat palveluihin, henkilöstöresurssien vähyys suhteessa palvelun tarpeeseen ja palvelujen etäisyys. Myös sähköisiä palveluja toivottiin kehitettävän edelleen erityisesti ajanvarauksen osalta.Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Timo Tuurala
puhelin 0500628277
sähköposti [email protected]


Teksti Ville Laine

Kuvat Opa Latvala