Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustan strategisen osayleiskaavan

Julkaistu 19.1.2016 14.23

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.1.2016 kaupungin keskustan strategisen osayleiskaavan. Osayleiskaavan lähtökohtana on kaupunkikeskustan aseman vahvistaminen Tampereen, kaupunkiseudun, maakunnan ja valtakunnanosan keskuksena.

 Yhdyskuntalautakunta hyväksyi keskustan yleiskaavan
 

Valtuusto kävi pitkän keskustelun erityisesti keskustan saavutettavuudesta kaikilla liikennemuodoilla. Strategisessa osayleiskaavassa todetaankin, että keskustan on oltava saavutettavissa niin kävellen, pyöräillen, joukkoliikenteellä kuin henkilöautollakin.

Ydinkeskustan strategiseen kehittämiseen liittyen osayleiskaavassa on esitetty määräyksiä mm. korttelikehittämisestä, maanalaisesta pysäköinnistä, joukkoliikenteen kehittämisestä sekä jalankulkijan viihtyisyyttä ja asemaa parantavista ratkaisuista.

Strategisen osayleiskaavan työohjelma laadittiin vuonna 2012 ja virallinen aloituspäätös tehtiin 2013. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi luonnokset Malttius ja Valttius nähtäville keväällä 2014. Luonnokset olivat nähtävillä ja kommentoitavina huhti- ja toukokuun ajan. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous linjasi kokouksessaan lokakuussa 2014, että osayleiskaavatyötä jatketaan Valttius-vaihtoehdon pohjalta. Keskustan strateginen osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 25.6.– 4.9.2015.

Palautteen perusteella tehtiin seuraavat muutokset:

Muinaisjäännökset lisättiin kaavakartalle. Järjestelyratapihaan liittyvää kaavamääräystä on kehitetty. Yleismääräyksiin on lisätty meluun ja ilmanlaatuun, vedenalaiseen kulttuuriperintöön ja maisemallisten erityispiirteiden huomiointiin liittyvät määräykset. Pyynikin luonnonsuojelualue on lisätty kaavakartalle. Eteläpuiston ranta-alue on muutettu maankäytöltään viher- tai virkistysalueeksi ja asuntovaltaisen täydennysrakentamisen vyöhykettä on siirretty kauemmas Pyhäjärven rannasta. Osayleiskaavan liikennekartalla hitaan liikkumisen aluetta on laajennettu Mustanlahden/Kortelahden kaikille ranta-alueille.

Osa keskustan yleiskaavassa esitetyistä hankkeista sisältyy Tampereen maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelmaan (PALM) vuosille 2015–2029. Asemakaavoitusohjelma vuosille 2015–2017 sisältää mm. keskustan yhdyskuntarakennetta tiivistäviä täydennysalueita.

Keskustan kehittämisohjelmassa on esitetty kymmenien keskustaan liittyvien hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen aikataulu. Nämä suunnitelmat ja ohjelmat päivitetään vuosittain, joten keskeisimpien osayleiskaavassa esitettyjen toimenpiteiden aikatauluarviotkin päivittyvät vuosittain.


Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Dani Kulonpää
puhelin 040 6745311
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu