Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tesoman alueen kahdesta asemakaavasta yleisötilaisuus 17.12.

Julkaistu 14.12.2015 9.56

Tampereen Tesoman alueen asemakaavoitukseen liittyen järjestetään yleisötilaisuus 17.12.2015 klo 17-19 Tesoman liikekeskuksen entisissä Tiimarin tiloissa (os. Tesomankatu 2). Aiheena ovat Rautatiekorttelin ja Taimiston alueen asemakaavamuutokset. Osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta ja keskustella hankkeista suunnittelijoiden kanssa.

Rautatiekorttelin käyttötarkoituksen muutos päivittäistavarakaupalle ja asumiselle sekä rakennusoikeuden lisääminen, tarkistettu osallistumis-ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat nähtävillä 14.1.2016 saakka. Taimiston ja Tuomarinkadun alueen monipuolista täydennysrakentamista mahdollistava asemakaavaehdotus on nähtävillä 4.1.2016 saakka.

Rautatiekorttelista on tehty useita viitesuunnitelmia. Nyt on valmisteluaineistona nähtävänä kolme vaihtoehtoa alavaihtoehtoineen ja niiden pohjalta laaditut kaavarungot. Vaihtoehdot eroavat toisistaan pääasiassa liikekiinteistön ja asuintalojen sijainnin suhteen. Suunnitelmissa on otettu huomioon mahdollisen lähijunaseisakkeen sijoittaminen alueelle.

Rautatiekortteli sijaitsee noin 7 km Tampereen keskustasta länteen Ristimäen kaupun-ginosassa. Suunnittelualue rajautuu idässä Tesoman valtatiehen, pohjoisessa Tesomankatuun ja etelässä Lielahti–Pori-rautatiehen. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Tesoman liikekeskuksen alue.

Alueella sijaitsee 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuja ja osittain vajaakäytössä olevia liike- ja varastorakennuksia. Alueen omistavat Pirkanmaan osuuskauppa ja Tampereen kaupunki.

Asuntoja ja liiketiloja

Vaihtoehtojen laskennallinen asuinkerrosala mahdollistaa noin 210 asuntoa. Kaavamuutos toisi siten noin 380 uutta asukasta. Alueelle on tavoitteena sijoittaa päivittäistavarakauppa sekä mahdollisesti muuta liiketilaa.

Kaava-alueen lähiympäristöön on suunniteltu ja toteutettu viimeisten vuosien aikana useita kaavamuutoksia. Tesoman aluekeskusta ja sitä ympäröivää katuverkkoa kehitetään ja lähialueella mahdollistetaan sekä asuntojen että palvelujen lisääminen.

Valmisteluaineistosta saadun palautteen ja neuvottelujen pohjalta valitaan ratkaisuvaihtoehto, joka kehitetään asemakaavaehdotukseksi aluetta koskevien selvitysten tuomat muutostarpeet huomioiden. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville, kun yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt sen.

Taimiston asemakaavamuutos koskee Ikurin ja Tesomajärven kaupunginosan Tesomanpuistoa, kaupunginosan rajaa sekä Ikurin kaupunginosan kaavoittamatonta taimistoaluetta.

Myllypuronkadun eteläpuolelle taimistoalueelle on tulossa monimuotoisesti kerrostaloja, rivitaloja ja pientaloja. Tesoman jäähallin pohjoispuolella olevalle Tuomarinkadun alueelle tullaan etsimään innovatiivisia kortteli- ja rakennustyyppejä kilpailun kautta. Yhteensä alueille tulee uusia asuntoja noin 600 asukkaalle.Lisätietoja

Rautatiekortteli/
Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724

Taimisto/
Kaavoitusarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin +358408063019


Teksti Anna-Leea Hyry