Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi keskustan yleiskaavan

Julkaistu 1.12.2015 20.36

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina 1.12.2015 Tampereen keskusta-aluetta koskevan yleiskaavan osaltaan, ja esittää kaavaa kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Yleiskaavan lähtökohtana on kaupungin keskustan aseman vahvistaminen Tampereen, kaupunkiseudun, maakunnan ja valtakunnanosan keskuksena. Keskustan yleiskaavan tavoitevuosi on 2030.

Keskustan yleiskaava esitetään kahdella oikeusvaikutteisella kartalla. Toisella kartalla esitetään maankäyttö ja sen kehittäminen ja toisella liikenne. Kaavamääräykset on esitetty erillisellä paperilla.

Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä viime kesänä. Ehdotuksesta saatiin seitsemän viranomaisten lausuntoa, neljä muiden kuin viranomaisten lausuntoa ja viisi muistutusta. Lausunnoissa on otettu kantaa mm. Tammerkosken alueen kytkeytymiseen Kauppiin ja Pyynikille, muinaisjäännösten merkitsemistapaan kaavassa sekä järjestelyratapihan vaikutukseen lähialueiden suunnitteluun. Muistutuksissa on otettu kantaa mm. Eteläpuiston ratkaisuihin.

Palautteen perusteella yleiskaavaan on tehty seuraavat tarkistukset:

Muinaisjäännökset on lisätty kaavakartalle. Järjestelyratapihaan liittyvää kaavamääräystä on kehitetty. Yleismääräyksiin on lisätty meluun ja ilmanlaatuun,vedenalaiseen kulttuuriperintöön ja maisemallisten erityispiirteidenhuomiointiin liittyvät määräykset. Pyynikin luonnonsuojelualue on lisätty kaavakartalle. Eteläpuiston ranta-alue on muutettu maankäytöltään viher- tai virkistysalueeksi, ja asuntovaltaisen täydennysrakentamisen vyöhykettä on siirretty kauemmas Pyhäjärven rannasta. Yleiskaavan liikennekartalla hitaan liikkumisen aluetta on laajennettu Mustanlahden/Kortelahden kaikille ranta-alueille. Muutokset eivät aiheuta yleiskaavaehdotuksen uutta nähtävillä oloa.

Liike-elämää ja asuntoja

Ydinkeskustan liike-elämän kehittämistä tavoitellaan muun muassa korttelien kehittämisellä, maanalaisen pysäköinnin lisäämisellä sekä kävely-ympäristön viihtyisyyttä ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parantamalla. Ydinkeskustalle on esitetty laajenemissuunta radan itäpuolelle Tullin ja Asemakeskuksen alueelle.

Keskustan yleiskaavassa keskustaan tavoitellaan uusien asuntojen rakentamista 14–17 000 asukkaalle. Asukaslukutavoitteessa on jo mukana Ranta-Tampella. Yleiskaava-alueen asukasluku vuoden 2030 jälkeen tulee olemaan 50–55 000.

Yleiskaavan tavoitteena on viher- ja virkistysverkon jatkuvuus. Virkistysverkkoon liittyy myös kaavassa esitetty torien kehittäminen.

Keskustan yleiskaavatyö aloitettiin 2012. Luonnoksiksi tehtiin kaksi vaihtoehtoa, joista kaupunginhallitus valitsi lokakuussa 2014 asuntoja enemmän lisäävän vaihtoehdon ehdotuksen valmistelun pohjaksi. Ehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa kesäkuussa asetettavaksi nähtäville.


Lisätietoja

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917

Kaavoitusarkkitehti
Dani Kulonpää
puhelin 040 6745311


Teksti Anna-Leea Hyry