Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen talousarviossa 2016 päivähoito-oikeutta ei rajata, investoinnit merkittäviä

Julkaistu 17.11.2015 13.05

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion 16.11.2015. Kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin valtaosaltaan, muutamia ponsia ja muutoksia valtuustokäsittelyssä tehtiin. Suurin muutos oli päätös olla rajaamatta päivähoito-oikeutta. Päätös syntyi yhden äänenenemmistöllä 34-33.

Valtuusto oli tyytyväinen ensi vuoden pieneen menojen kasvuun. Tampereen vuoden 2016 nettomenojen arvioidaan kasvavan kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna vain 0,8 prosenttia. Nettomenot ovat ensi vuonna arviolta 1,13 miljardia euroa. Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan.

Huolimatta ennätyksellisen matalasta menojen kasvusta talousarvio on noin 16,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, koska verotulojen ja valtionosuuksien kasvu on menojen kasvua hitaampaa. Vuosikate on 76,2 miljoonaa euroa, joka on kaupungin investointitarpeisiin nähden liian pieni. Vuosikate kertoo sen, paljonko kaupungin tulorahoituksesta jää investointeihin, lainanlyhennyksiin ja muihin pitkävaikutteisiin menoihin.

Varhaiskasvatus ja perusopetus puhutti valtuustoa

Valtuustoa puhutti eniten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Esitys oli, että päivähoito rajattaisiin 20 tuntiin viikossa sellaisissa perheissä, joissa toinen vanhemmista on kotona. Päätös olla rajaamatta päivähoito-oikeutta lisää budjetin alijäämää 2,6 miljoonalla eurolla n. 16 miljoonaan euroon.

Valtuusto päätti myös, että perusopetuksen keskimääräistä ryhmäkokoa kasvatetaan, koska valtion myöntämä rahoitus ryhmäkokojen pienentämiseen loppuu ensi vuonna.

Valtuustossa tehtiin myös esitys kaupungin toimi- ja virkasuhteessa olevien henkilöiden määrän vähentämisestä 10 prosentilla (250 henkilöä) ja heidän työaikansa pidentämisestä. Esitys kaatui äänestyksessä.

Tampere käynnistää sosiaalisen luototuksen ensi vuonna. Sosiaalisen luototuksen antolainoihin on varattu 500 000 euroa vuonna 2016. Toiminta käynnistyy pilottina ja se arvioidaan vuonna 2017.

Kaupungin henkilöstömenot ovat ensi vuonna 670 miljoonaa euroa. Menot vähenevät 12,5 miljoonaa euroa tämän vuoden tilinpäätösennusteeseen verrattuna, sillä henkilötyövuosien arvioidaan vähenevän 110 henkilötyövuotta. Henkilöstömenoja vähentävät muun muassa organisatoriset muutokset ja eläköitymisen hyödyntäminen.

Investointeja tulevaisuuteen

Raitiotien suunnittelu jatkuu. Myös kansi- ja areenahanke sekä Eteläpuiston suunnittelu saivat äänestyksissä valtuuston tuen selvin luvuin.

Rantaväylän tunneli mahdollistaa Ranta-Tampellan asuinalueen rakennustyöt. Valtuusto tekee lopullisen päätöksen katuraitiotien rakentamisesta syksyllä 2016; raitiotiehankkeeseen varataan ensi vuodelle 5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 kaupungin nettoinvestoinnit ovat noin 232,4 miljoonaa euroa. Tampere aikoo korjata ja rakentaa toimitiloja lähes 100 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen yhdyskuntarakentamisen investointi, 13,9 miljoonaa euroa, on vielä ensi vuonna Rantaväylän tunneli -hanke.

Pelkästään päiväkotien ja koulujen investointeihin talousarvioehdotuksessa osoitetaan lähes 40 miljoonaa euroa. Muun muassa Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin perusparannukseen ja laajennukseen varataan 11 miljoonaa euroa. Vehmaisten kouluun ja päiväkotiin varataan 7,5 miljoonaa euroa ja Lielahden koulun muutostöihin ja nuorisotiloihin 5 miljoonaa euroa. Kansainvälistä koulua perusparannetaan ja laajennetaan 5 miljoonalla eurolla.

Tampere-talon tilamuutoksiin ja laajennukseen varataan 11,7 miljoonaa euroa. Tesoman jäähalliin on 7,1 miljoonan euron varaus ja palloiluhalliin 3,9 miljoonaa euroa. Kaupunginkirjasto Metson tilamuutoksia ja perusparannusta tehdään 5 miljoonalla eurolla. Hatanpään kantasairaalan perusparannukseen ja laajennukseen varataan 7 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristöä korjataan ja uusia alueita rakennetaan yli 50 miljoonalla eurolla. Myös keskustan (9,2 miljoonaa euroa) ja Vuoreksen (4,4 miljoonaa euroa) aluekehitysohjelmat etenevät ja Hiedanrannan uuden kaupunginosan kehittäminen saa vauhtia.


Lisätietoja

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]