Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kuulutus melupäätöksestä: Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhinta- ja muut rakennustyöt Sulkavuoressa ja Vihilahden siirtoviemäritunneliin liittyen

Julkaistu 11.10.2019 0.02

Nähtävilläoloaika: 11.10.2019 - 13.11.2019 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n tekemä ilmoitus koskee Sulkavuoreen kalliotiloihin louhittavan jätevedenpuhdistamon ja Sulkavuoresta Vihilahteen johtavien siirto- ja purkutunneleiden rakennustöitä. Urakassa rakennuttajana toimii Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja louheenajon osalta Tampereen kaupunki. Töihin liittyy mm. avo- ja tunnelilouhintaa, iskuvasarointia, rusnausta, porapaalutusta, pontitusta sekä louheen lastausta ja kuljetuksia eri kohteissa. Sallitut työajat eri työkohteissa vaihtelevat työn laadun ja ympäristön olosuhteiden mukaan. Laajimmillaan monia tunnelilouhinnan työvaiheita voidaan tehdä ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä niillä alueilla, joissa ei ole häiriintyviä kohteita. Avolouhintakohteissa erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavia töitä tehdään pääsääntöisesti vain arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00. Tarkemmat työajat ja rajoitteet, tiedotusvelvoitteet, meluntorjuntatoimet ja tarkkailuvaatimukset yms. käyvät ilmi melupäätöksen määräyksistä.

Päätös annetaan 14.10.2019. Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 13.11.2019. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Kuulutus pidetään nähtävänä 11.10.–13.11.2019 Tampereen kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Aleksis Kiven katu 14-16 C. Päätös on nähtävänä valitusaikana palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2B ja tämän julkaisun liitteenä.

Tampereella 10.10.2019

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto