Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ikäänny mielekkäästi kotona

Julkaistu 13.6.2019 8.58
Suomen väestörakenne muuttuu lähitulevaisuudessa voimakkaasti. Elinikä nousee ja ikääntyneiden suhteellinen määrä kasvaa, ja siksi mm. sosiaali- ja terveysalalla joudutaan miettimään erityisesti ikäihmisten palvelujen uudelleen järjestämistä.
Palapeliä kokoamassa.
 

On selkeästi havaittavissa, että sairaalahoidon sijaan ikääntyneet pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkään avohoidon keinoin kotona. Tästä hoidon painopisteen suuntauksesta johtuen ikääntyneiden hoito- ja kuntoutuskäytänteiden edistäminen on yksi yhteiskuntamme keskeisimmistä kehitystarpeista.

Ikääntyneiden psykososiaaliset ongelmat koskettavat jollain tavalla meitä jokaista. Otetaan esimerkiksi masennus. Useiden tietolähteiden perusteella masentuneisuus on ikääntyneiden yleisin mielenterveydellinen ongelma. Se paitsi heikentää ikääntyneen kokonaisvaltaista toimintakykyä myös lisää laitoshoitoon joutumisen riskiä.

Usein ajatellaan, että masennusoireet kuuluvat luonnolliseen ikääntymiseen. Näin ei kuitenkaan missään nimessä ole. Hoito- ja kuntoutuskäytänteiden järjestäminen on haasteellista, koska jo käsitteenä masennus on monitulkintainen ja koska ikääntyneiden masennusoireet ilmenevät monimuotoisesti.

Psykogeriatrian tai tuttavallisemmin vanhuspsykiatrian alan ammattilaisten pyrkimys on edistää ikääntyneiden mielen hyvinvointia ja omannäköistä kotona selviytymistä monin eri keinoin. Moniammatillista yhteistyötä tehdään paitsi hoito- ja kuntoutusyksiköiden sisällä myös eri toimintasektoreiden välillä. Hoidon keskiössä on potilas ja hänen yksilökohtaiset tarpeensa. Läheiset pyritään ottamaan mukaan hoitoon.

Psykogeriatrisen kotikuntoutuksen koulutetut työntekijät tarjoavat maksutonta tukea Tampereen seudun ikääntyneille elämän käännekohdissa ja vaikeutuneissa psyykkisissä tilanteissa. Psykogeriatriseen kotikuntoutukseen ohjaudutaan lääkärin arvion perusteella. Hoito toteutetaan pääsääntöisesti kotikäynteinä. Käynneillä ikääntynyt kohdataan aidosti ja kiireettömästi itsemääräämisoikeutta ja elinpiiriä kunnioittaen.

Potilaan mieltymyksiä kuunnellen häntä aktivoidaan asteittain mielekkääseen tekemiseen ja kodin seinien ulkopuolelle. Keskustelun avulla ikääntynyttä ohjataan voimavarakeskeisesti ja häntä tuetaan tekemään itsenäisiä terveellisiä elämäntapavalintoja. Toivon merkitystä ja vertaistuellista voimaa ei unohdeta koskaan. Ikäännytään siis yhdessä, mielekkäästi!

Tekstin ovat kirjoittaneet psykogeriatrisen kotikuntoutuksen sairaanhoitajat:
Mari Hokkanen
sähköposti [email protected]

Heidi Kannisto
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Mielen liikettä -blogin kirjoittajat