Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tietohallinto ohjaa ICT-palvelujen suuria linjoja sekä auttaa yksittäisen työntekijän pulmissa

Julkaistu 28.11.2019 9.57

Tietohallintoyksikkö vastaa kaupungin ICT-palveluista ja niiden kehittämisestä eli pyrkii yhdistämään kehittyvän teknologian avaamat mahdollisuudet ja käyttäjien tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla.

Digitalisaatio mahdollistaa sujuvammat palvelut, tiedon keräämisen ja hyödyntämisen. Tietohallintoyksikkö haluaa olla digitalisoitumisen edelläkävijä, joka luo parempia palveluita digitaalisen tiedon avulla.

– Meillä on käsissämme yksi Suomen laajimmista ICT-kokonaisuuksista. Niinpä tietohallinnon pitää ymmärtää ja hallita monitahoista, muuttuvaa systeemiä ja verkostoja, eikä siihen työhön ole olemassa valmiita kaavoja, toteaa tietohallintojohtaja Jarkko Oksala.

– ICT-asiat ovat Tampereen kaupungin tyyppisessä monialaisessa organisaatiossa mukana kaikessa toiminnassa. Muutoksia ei saada aikaan pelkästään tuomalla uutta teknologiaa, vaan myös ihmisten osaamista ja toimintatapoja pitää kehittää, linjaa tietohallintopäällikkö Arto Kahila.


Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala ja tietohallintopäällikkö Arto Kahila työskentelevät yksikössään yhdessä 90 ICT-asiantuntijan kanssa.

Kokonaisuudet haltuun, kehitys nopeammaksi

Käyttäjä on kiinnostunut lähinnä niistä sovelluksista, joita hän työssään tarvitsee, mutta tietohallinnolla täytyy olla hallussaan koko paletti: sadat sovellukset eri toimittajilta, niiden käyttötarkoitukset tänään, kehitysmahdollisuudet huomenna ja keskinäiset riippuvuudet. "Hämähäkinseitti", kuvaa Oksala.

Tietohallintoyksikkö pyrkii työllään kiihdyttämään ICT-palvelujen kehityksen nopeutta. Teknologian kehitys avaa koko ajan uusia mahdollisuuksia, joista kaupungin kannattaa ottaa hyöty irti jo varhaisessa vaiheessa. Toisaalta painetta muutokseen tulee myös kuntalaisilta.

– Ihmiset ovat jo tottuneet esimerkiksi ostamaan ja hyödyntämään palveluja digitaalisesti 24/7, ja luonnollisesti he toivovat samaa kunnaltakin, oli kyse sitten vaikkapa ajanvarauksista, päivähoitopaikan hakemisesta tai asemakaavan kommentoinnista, Oksala sanoo.

Hyvä esimerkki kehitysnopeuden kiihdyttämisestä on Smart Tampere Digiohjelma, joka on tuonut kaupunkiin uudenlaista ja kokeilevampaa tapaa uudistaa toimintaa.

Data turvallisesti järkevään käyttöön

Digitaalista tietoa syntyy hurjaa vauhtia. Tietohallintoyksikkö pitää huolta siitä, että kaupungilla on osaamista, ymmärrystä ja teknologiaa, joilla kertyvä tieto valjastetaan fiksulla tavalla käyttöön. Tähän viittaa yksikön toiminnan periaatteisiin kirjattu data-analytiikkakeskeisyys, ja siihen liittyy myös alustatalouden edistäminen. Kaupungilla on esimerkiksi avoimen datan portaali.

– Kuntalaisilla on laajasti käytössään muun muassa avoimeen joukkoliikennetietoon perustuvia sovelluksia, joita ovat tehneet sekä yritykset että ihan yksityisetkin henkilöt, Oksala kertoo.

Mitä enemmän dataa syntyy ja kerätään, sitä tärkeämpää on pitää tietoturva ajan tasalla. Tiedon täytyy olla toisaalta vaivattomasti saatavilla siellä, missä sitä tarvitaan, toisaalta varmassa turvassa asiattomalta käytöltä.

Tampereella on pitkät perinteet tietohallinnon seudullisesta yhteistyöstä. ICT todettiin jo aikaisessa vaiheessa alueeksi, jossa kunnilla ja esimerkiksi sairaanhoitopiirillä on mahdollisuuksia koko seudun etuja palvelevaan yhteistyöhön.

Kun tietotekniikan kanssa tulee pulma, käyttäjä turvautuu tukipalveluun. Perustietotekniikan tukipalvelut tuottaa Tieto, tietohallintoyksikön tiimit puolestaan auttavat lukuisien sovellusten kanssa.

Liisa Mustila kouluttaa taulun edessä.
Liisa Mustilan työhön kuuluu aika paljon ongelmanratkaisua, mutta myös koulutuksia, järjestelmien käytön seurantaa, osallistumista palvelujen kehittämiseen sekä päivitysten ja uusien ohjelmien testauksia.

Sovellusasiantuntija Liisa Mustilan tiimi antaa teknistä tukea 11 erilaisen sovelluksen käyttäjille.

– Ihmiset soittavat, laittavat sähköpostia tai voivat tulla vaikka nykäisemään hihasta ja kysymään neuvoja.

Mustila aloitti sovellusasiantuntijana vuoden 2018 alussa ja on tiiminsä tuorein tulokas. Hän kiittää hyvää yhteishenkeä ja perehdytystä.

Tietohallinnossa henkilöstön vaihtuvuus on hiukan suurempaa kuin kaupungilla keskimäärin. Alan asiantuntijoille on kysyntää työmarkkinoilla, ja toisaalta liikkuvuudesta on hyötyäkin, tuli se sitten kaupungin sisältä tai ulkoa. Osaaminen kulkee ja leviää ihmisten mukana.


Teksti Päivi Stenroos

Kuvat Veli-Matti Lahdenniemi