Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksella autetaan vammaista ja hänen läheisiään mm. oppimaan elämään vamman kanssa mahdollisimman täysipainoisesti. Sopeutumisvalmennus voi olla esim. tukiviittomien, viitotun puheen tai viittomakielen opetusta tai liikkumistaidon ohjausta.

Sopeutumisvalmennus on harkinnanvaraista ja sitä järjestetään vammaispalvelun määrärahojen mukaan.

Sopeutumisvalmennus voidaan järjestää päätöksen mukaisesti joko ryhmäopetuksena (ensisijainen), yksilöopetuksena tai taloudellisena tukena osallistua paikallisille kursseille. Etusijalla ovat paikalliset kurssit, joissa pyritään lisäämään asiakkaiden sosiaalista toimintakykyä heidän omassa lähiympäristössään.

Päätökset sopeutumisvalmennuksista ja niiden korvaamisesta tehdään yksilöllisesti.

Sopeutumisvalmennusta haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto sekä selvitys haettavan kurssin ohjelmasta tai suositus yksilöllisestä sopeutumisvalmennuksesta.

Korvausta sopeutumisvalmennukseen voi saada myös terveydenhuollosta ja Kelasta.