Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Liikkuminen

Kuljetuksia ei yhdistetä 28.2.2022 saakka
Koronatilanteen vuoksi luovutaan vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten sekä yli 75-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen yhdistämisestä 28.2.2022 saakka. Ryhmäkuljetukset kehitysvammaisten päivätoimintaan pyritään järjestämään rajoitukset huomioiden. Matkan aikana suositellaan käyttämään maskia. Jos omaa maskia ei ole mukana, sen saa kuljettajalta.


Arvioi verkossa, oletko oikeutettu kuljetuspalveluihin

"Arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella" -kyselyn avulla selviää, onko sinulla edellytyksiä saada vammaispalvelujen kuljetuspalveluja. Arvion lisäksi saat vastaustesi perusteella toimintasuosituksen ja vinkkejä liikkumista tukevista palveluista.

Ulkoinen linkkiOmaolo-palvelu

Kuljetuspalvelut vammaispalvelulain mukaan

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja virkistysmatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. Kuukaudessa myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään liittyvää matkaa. Työ- ja opiskelumatkoja korvataan työn ja opiskelun kannalta tarpeellinen määrä. Matkat myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Tampereen kaupungissa ja lähikuntiin suuntautuvilla matkoilla. Asiakasmaksu on Tampereella ja vyöhykealueella (A-F) sijaitseviin lähikuntiin Tampereen seudun joukkoliikenteen vyöhykkeiden mukainen voimassa oleva arvolipun hinta. Vyöhykkeiden ulkopuolella oleviin lähikuntiin (Ruovesi) asiakasmaksu on bussimatkan hintaa vastaava maksu.

Kuljetuspalveluun liittyy saattajapalvelu. Saattajana voi toimia taksinkuljettajan lisäksi omainen tai tuttava. Pitkäaikaista saattajapalvelua tarvitsevalle saattaja voidaan järjestää ostopalveluna.

Hakeminen

Kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin teksti, jossa on kuvattu hakijan liikkumisen vaikeudet ja vaikeavammaisuus. Työ- ja opiskelumatkahakemukseen tulee liittää selvitys työ- ja opiskelupaikasta.

Kuljetuspalvelut sosiaalihuoltolain mukaan

Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu tukee kotona selviytymistä. Kyse on tukipalvelusta, jota myönnetään erityisesti niille henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, mutta joiden kotona selviytymisen kannalta kuljetuspalvelujen järjestäminen on välttämätöntä.

Palvelun myöntää alueen kotihoidon asiakasohjaaja hakemuksen ja asiakaskohtaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Erillistä lääkärintodistusta ei tarvita.

Yhdensuuntaisen taksimatkan hinta asiakkaalle on neljä euroa. Välttämätön saattaja matkustaa maksutta.

Lisätietoja sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta löytyy "Ikäihmisten palvelut" -sivuilta:

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelun tilaaminen

Matkat tilataan Tampereen Logistiikan Kuljetustenohjauskeskuksesta puhelimitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Asiakas kertoo matkaa tilatessaan asiakasnumeronsa tai näyttää kuvallisen henkilöllisyystodistuksen kuljettajalle ennen matkan alkua. Kuvallinen henkilöllisyystodistus voi olla poliisilaitoksen myöntämä henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen kelakortti.

Bussit ja palveluliikenne

Tampereen kaupungin joukkoliikenteen bussit ovat pääsääntöisesti matalalattiabusseja. Pyörätuolimatkustaja ja hänen saattajansa voivat matkustaa kaupungin busseissa maksutta.

Tavallisten linjojen lisäksi kaupungilla on laaja palvelubussiverkosto. Palvelubussiin matkustaja noudetaan tarvittaessa kotiovelta, kun soittaa ensin bussin numeroon.