Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Wärjäämö

Wärjäämö on Tampereen kaupungin kehitysvammaisten toimintakeskus, missä aikuiset kehitysvammaiset työskentelevät taiteen parissa.

Wärjäämö
sähköposti [email protected]
33100 Tampere

Johtava ohjaaja Sanna Piitulainen, puhelin 0400 256 393
Verstas, puhelin 040 800 4729 ja 040 800 4730


Kulttuurityöpaikka, jossa työnä on taide

Taideverstas Wärjäämössä työskentelevät aikuiset kehitysvammaiset taidepainotteisesti. Työtoiminnassa etsitään oman ilmaisun muotoja, harjoitellaan ja opitaan uusia asioita niin eri taiteenlajeista, tekniikoista kuin omasta persoonasta.

Wärjäämössä toimitaan jokaisen omista voimavaroista lähtien, ja asiakkaiden panos toiminnassa ja sen suunnittelussa on keskeistä. Wärjäämöläisille tarjotaan mahdollisuus kokeilla erilaisia taiteen tekemisen muotoja ja etsiä itselle ominaisinta ilmaisun keinoa. Taiteen kautta tekijät saavat onnistumisen kokemuksia ja taiteen katselijat iloa. Taiteen keinoin tuetaan kehitysvammaisten ihmisten integroitumista yhteiskuntaan sekä vahvistetaan heidän tunnettaan oman elämänsä hallitsijoina.

Työtoiminnan keskeisenä tavoitteena on taiteen tekeminen, kokeminen ja jakaminen. Toiminnassa annetaan paljon tilaa luovuudelle, elämyksille, kokeiluille, oppimiselle, ilolle, onnistumisen kokemuksille ja yhteistoiminnalle.

Wärjäämöläiset tutustuvat monipuolisesti taiteen kenttään. Erityisesti kädentaidot, kuvataide ja draama ovat keskeisiä, mutta kokeillaan rohkeasti myös muita taidemuotoja. Tekemisen vastapainoksi harjoitellaan rentoutumista ja tietoisen läsnäolon taitoja sekä pohditaan omaan elämään liittyviä kysymyksiä. Työskentely on usein projektilähtöistä. Wärjäämö tekee yhteistyötä eri toimijoiden, kuten taiteilijoiden, näyttelijöiden tai kuvataiteilijoiden kanssa.

Wärjäämön toimintakeskus on toiminut vuodesta 2006.


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/warjaamo