Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Vammaispalveluhakemuksen liitteet

Liitteet, joita tarvitset vammaispalveluhakemukseen

Voit hakea vammaispalveluja milloin vain,
niissä ei siis ole erityistä hakuaikaa.
Tuki annetaan vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi.
Omat tulot tai omaisuus eivät vaikuta tukeen.
Joitakin palveluja saavat vain vaikeavammaiset henkilöt.

Jos haet vaikeavammaisen avustajapalvelua lyhyeksi ajaksi,
sinun täytyy tehdä kirjallinen hakemus eli täyttää paperilomake.

Seuraava luettelo on siinä järjestyksessä, jossa panet liitteet hakemukseen.
Autoavustuksen liitteet on kerrottu eri sivulla.

Lääkärinlausunto

Kun teet hakemuksen ensimmäisen kerran, liitteenä täytyy aina olla lääkärinlausunto.
Lääkärinlausunnossa täytyy olla selvitys vammasta tai pitkäaikaisesta sairaudesta
sekä siitä, mitä haittaa vamma aiheuttaa.
Voit panna liitteeksi myös epikriisin eli sairauskertomuksen.

Jos sinulla on näkövamma, lääkärinlausunnossa täytyy olla haitta-aste tai haittaprosentti.

Uusi lääkärinlausunto tarvitaan, jos tilanteesi muuttuu tai haet esimerkiksi auton apuvälineitä.

Palvelut ja niiden pakolliset liitteet

Palveluasuminen

 • Lääkärinlausunto
 • Asiantuntijalausunto, mitä palvelua tarvitset ja miksi tarvitset niitä.

Sinä ja sosiaalialan työntekijä teette aina yhdessä palvelusuunnitelman.

Sopeutumisvalmennus

 • Lääkärinlausunto
 • Sopeutumiskurssin ohjelma tai lausunto sopeutumisvalmennuksen tarpeesta.

Sopeutumisvalmennus voi olla esimerkiksi tukiviittomien opetusta tai liikkumisen ohjausta.
Lausunnon voi antaa puheterapeutti, kuntoutusohjaaja tai muu asiantuntija.

Vammasta aiheutuvat erityiskustannukset

 • Lääkärinlausunto
 • Selvitys erityisvaatteiden tai erityisravinnon kustannuksista, jotka aiheutuvat vammasta.

Asunnon muutostyöt

 • Lääkärinlausunto
 • Lausunto muutostöistä, jotka tarvitaan.
  Lausunnon voi antaa fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai muu asiantuntija.
 • Näkövammaisten kuntoutusohjaajan lausunto, jos haet muutoksia valaistukseen.
 • Taloyhtiön tai isännöitsijän lupa muutostöitä varten
 • Asunnon omistajan lupa muutostöitä varten

Avustusta muutostöihin, voi hakea myös jälkikäteen.
Hakemus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä,
kun muutokset on tehty. Liitä hakemukseen kuitit muutostöistä.

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

 • Lääkärinlausunto
 • Asiantuntijalausunto välineistä tai laitteista, jotka tarvitset.
  Lausunnon antaa esimerkiksi fysioterapeutti tai kuulovammaisten kuntoutusohjaaja.
 • Taloyhtiön tai isännöitsijän lupa välineiden tai laitteiden asentamista varten.
 • Asunnon omistajan lupa välineen tai laitteen asentamista varten.

Asunnon välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi sähköinen ovenavauslaitteisto,
kattoon asennettu nostolaite tai kuulovammaisten hälytinkeskus.

Henkilökohtainen apu

 • Lääkärinlausunto
 • Asiantuntijalausunto,
  esimerkiksi kuntoutusohjaajan lausunto, että tarvitset toisen henkilön apua.
 • Arvio, kuinka monta tuntia tarvitset apua.

Henkilökohtainen apu voi tulla ostopalveluna tai saat palvelusetelin tai palkkaat itse avustajan.
Sinä ja sosiaalialan työntekijä teette ensin yhdessä palvelusuunnitelman.

Välineet, laitteet ja koneet, joita tarvitset joka päivä

 • Lääkärinlausunto
 • Fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai kuntoutusohjaajan lausunto vammaisuudestaekä selvitys, miten vamma haittaa jokapäiväistä elämääsi.
 • Arvio välineen, laitteen tai koneen hinnasta tai maksukuitti, jos olet jo ostanut laitteen.
  Silloin tuki on haettava kuuden kuukauden aikana maksusta.

Autoavustusta varten on oma liiteluettelo ja ohjeet
vammaispalveluiden sähköisen asioinnin verkkosivulla.
www.tampere.fi/vammaispalvelutsahkoisesti.

Kun haet päivätoimintaan

 • Lääkärinlausunto
 • Asiantuntijalausunto, jossa on selvitys päivätoiminnan tarpeesta.

Sinä ja sosiaalialan työntekijä laaditte yhdessä suunnitelman päivätoiminnasta.

Muu palvelu

 • Lääkärinlausunto
 • Asiantuntijalausunto, jossa perustellaan palvelun tarve.