Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ryhmäneuvonta

Tampereen kaupunki tarjoaa kuntalaisille terveyttä edistävää ryhmäneuvontaa. Ryhmäneuvonnalla ennaltaehkäistään pitkäaikaissairauksia ja tuetaan omahoitoa. Ryhmäneuvonnassa painottuu osallistujien oman motivaation lisäksi ammatillinen ohjaus ja muiden ryhmäläisten vertaistuki.

Ryhmien toiminnasta voit kysyä esimerkiksi oman terveysaseman sairaanhoitajalta tai terveydenhoitajalta.

Muita ryhmiä

Terveysasemilla järjestetään säännöllisesti myös muita kuin yllä mainittuja ryhmiä. Esimerkiksi Marevan-alkuohjausryhmässä potilas tapaa muita Marevan®-lääkettä käyttäviä ja oppii käyttämään lääkettä turvallisesti.

Tietoa eri ryhmien alkamisesta löytyy Terveystutkasta: