Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ryhmäneuvonta

Tampereen kaupunki tarjoaa kuntalaisille terveyttä edistävää ryhmäneuvontaa. Ryhmäneuvonnalla ennaltaehkäistään pitkäaikaissairauksia ja tuetaan omahoitoa. Neuvonnassa painottuu osallistujien oman motivaation lisäksi ammatillinen ohjaus ja muiden ryhmäläisten vertaistuki.

Ryhmien toiminnasta voit kysyä esimerkiksi oman terveysasemasi sairaanhoitajalta tai terveydenhoitajalta.

Terveysasemilla järjestetään säännöllisesti myös muita kuin yllä mainittuja ryhmiä. Esimerkiksi Marevan-alkuohjausryhmässä potilas tapaa muita Marevan®-lääkettä käyttäviä ja oppii käyttämään lääkettä turvallisesti.