Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kotipalvelu ja perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö tarjoavat varhaista tukea tamperelaisille perheille. Kotipalvelun ja perhetyön työntekijät auttavat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä. He tukevat perheiden arjessa selviytymistä.

Palvelu on tarkoitettu lyhytkestoiseksi avuksi niin, että sen avulla ennaltaehkäistään perhetilanteen vaikeutumista. Työtä tehdään pääsääntöisesti perheen kotona. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden perhettä tukevien työntekijöiden kanssa.