Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Vanhemmuus- ja parisuhdetapaamiset

Neuvolan perhevalmennusta on uudistettu viime vuosina. Ryhmätapaamisista on tullut aiempaa keskustelevampia ja toiminnallisempia.

Neuvolassa pidettävien perhevalmennusten aiheina ovat synnytys, imetys ja lastenhoito. Aikataulut näihin tapaamisiin saat omasta neuvolastasi. Terveydenhoitajien pitämien tapaamisten lisäksi mukana on muita toimijoita mm. vanhemmuus- ja parisuhdetuntien pitäjinä. Voit itse ilmoittautua perhevalmennustunneille.

MLL:n Tampereen osaston perhevalmennus

Tervetuloa saamaan lisää tietoa ja vinkkejä perheen arkeen. Vauvan syntymä on iso juttu. Perhevalmennus antaa tukea tulevaan vanhemmuuteen. MLL Tampereen osasto järjestää yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa iltoja odottaville vanhemmille. Pohdimme perheen arkea ja myös sitä, mistä saa apua tarvittaessa. Parisuhde muuttuu vanhemmuuden myötä, miten huolehdimme itsestämme ja toisistamme.

Parista perheeksi - matkalla vanhemmuuteen -illat

Perhevalmennusillat ovat maksuttomia. Voit osallistua juuri siihen iltaan, joka on itsellesi sopivin. Tule mukaan ja vinkkaa eteenpäin. Kyseessä on rento tilaisuus - voit osallistua juuri sen verran kuin itsestäsi tuntuu hyvältä!

Kevään viimeinen perhevalmennusilta pidetään tiistaina 16.6. klo 17 - 19. Ilta toteutetaan tarvittaessa etäyhteyksin Teams-alustalla. Tarkemmat tiedot löytyvät MLL:n sivuilta:

Tampereen ev.lut seurakuntien parisuhde- ja vanhemmuusillat

Parisuhde- ja vanhemmuusillassa pohditaan parisuhdetta muuttuvassa elämäntilanteessa. Mikä suhteessanne tuo iloa ja voimavaroja vanhemmuuteen? Millä alueella tahtoisitte vielä kasvaa, oppia ymmärtämään toista entistä paremmin. Vanhempien hyvä suhde on pienen lapsen paras koti. Etsitään yhdessä askelmerkkejä riittävän hyvään rakkauteen ja vanhemmuuteen.

Perhevalmennusilloissa jutellaan avoimessa hengessä parisuhteen ja vanhemmuuden iloista ja haasteista. Illoissa ei julisteta. Katso verkosta vinkkejä parisuhteen hoitamiseen:

Sateenkaariparien perhevalmennus

Sateen­kaa­ri­pa­rien per­he­val­men­nuk­seen voi­vat hakea ne van­hem­mat, joil­la on lah­ja­so­lu­taus­tai­nen alle kou­lui­käi­nen lapsi/ lap­sia.
Tämä Hel­mi­nau­ha-hank­keen jär­jes­tä­mä lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­pien per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­per­heil­le ja van­hem­mat osal­lis­tu­vat val­men­nus­päi­vään yhdes­sä.

Huom! Ryhmämuotoisia tilaisuuksia ei järjestetä tällä hetkellä lainkaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Tämä perhevalmennus siirtyy syksyyn edellyttäen, että poikkeuksellinen tilanne on ohi.