Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Töihin kotihoitoon

Tampereen kaupungin kotihoitoon tarvitaan työntekijöitä lyhyisiin ja pitkiin sijaisuuksiin.

Sijaisuuksia voit hakea joko sijaisrekisterin kautta, lähettämällä yhteydonottopyynnön verkkolomakkeella tai ottamalla suoraan yhteyttä kotihoidon palveluesimieheen:

Palveluesimies
Tarja Viitanen
puhelin 040 637 3686
sähköposti [email protected]

Katso "Tää on sulle" -rekrytointivideo


Kotihoidon palvelut on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille tamperelaisille, jotka alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun syyn takia tarvitsevat tukea tai apua selviytyäkseen kotona. Kotihoito tukee asiakasta toimimaan itsenäisesti ohjattuna kuvapuhelupalvelun avulla sekä auttaa asiakasta tarvittaessa selviytymään päivittäisistä toiminnoista keskittymällä henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon asiakkaan kotona.

Sinulla pitää olla lähihoitajan tutkinto tai voit olla lähihoitaja-opiskelija, jolla on suoritettuna hoito- ja huolenpito, lääkehoito, love. Kotihoidon työntekijällä tulee olla valmius itsenäiseen työskentelyyn.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, yhteisöllisyyttä, innovatiivisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä kannustamme kehittämiseen. Asiakasta arvostava ja inhimillinen työote, vastuullisuus, hoitotyön ja lääkehoidon osaaminen sekä joustavuus ovat perusedellytyksiä kotihoidon työssä.


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/toihinkotihoitoon