Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kestävä Tampere 2030 -ohjelma

Tampereen tavoitteena on kasvaa kestävästi ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Keskeistä on vähentää kaupunkikehityksen, asumisen, liikkumisen, energian ja kulutuksen päästöjä.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä kaupungin yksiköiden, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Ohjelmassa määritellään toimenpiteet yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja käynnistetään projekteja niiden toteuttamiseksi. Ilmaston kannalta myönteisiä ratkaisuja etsitään sidosryhmien kanssa yhteisillä kehitysalustoilla.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä erityisesti Smart Tampere -ohjelman teemoissa rakentaminen, energia ja infra sekä älykäs liikkuminen.

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2018 Kestävä Tampere 2030 - kohti hiilineutraalia kaupunkia - linjaukset, jotka perustuvat kaupunkistrategiaan. Ohjelma toteuttaa näitä linjauksia.

Alla olevasta kuvasta näkyy Kestävä Tampere 2030 -ohjelman tavoitteet, toimenpidekokonaisuudet sekä mittarit.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelman tavoitteet, toimenpidekokonaisuudet sekä mittarit
Klikkaa kuva suuremmaksi.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelman piiriin kuuluvat AREA 21-, EKAT-, EU-GUGLE- ja STARDUST-projektit sekä puurakentamisen ohjelma.

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta

Kaupungin ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartaksi. Tiekartassa on 236 toimenpidettä, jotka on jaoteltu kuuteen teemaan: kaupunkisuunnittelu, liikennejärjestelmä, rakentaminen, energia, kulutus ja kaupunkiluonto.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma teki tiekartan yhdessä kaupungin palvelualueiden, yksiköiden, liikelaitosten ja yhtiöiden kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi tiekartan 31.8.2020.

Kaupungin strategian mukaan Tampere on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja loput 20 prosenttia kompensoidaan. Tiekartan arvioitavissa olevilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa noin 72 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Tiekarttaa päivitetään tarpeen mukaan, jotta tavoitteeseen päästään.


Tampereen kasvihuonekaasupäästöt

Tampereen kasvihuonekaasupäästöjä seurataan Benviroc Oy:n tuottaman CO2-raportin avulla. Kehitystä verrataan vuoteen 1990, jolloin päästöt olivat noin 1,3 miljoonaa tonnia C02-ekv. Vuonna 2017 päästöt olivat 0,9 miljoonaa tonnia. Vuoteen 1990 verrattuna Tampereen kokonaispäästöt ovat laskeneet 29 % ja asukaskohtaiset päästöt 48 %. Suurimmat päästölähteet ovat rakennusten lämmitys, liikenne ja sähkönkulutus. Tampereen kasvihuonekaasupäästöjä on laskenut erityisesti Tampereen Sähkölaitoksen panostus uusiutuviin energiamuotoihin.

Ilmasto-opas tamperelaisille

Ilmastotalkoisiin tarvitaan kaikki mukaan, jotta kaupungin tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030 toteutuu. Tamperelaisten oma ilmasto-opas, Ilmastosankari.fi, antaa vinkkejä hiilijalanjälkeä pienentäviin ilmastotekoihin arjen eri osa-alueilla. Vinkkien avulla omaan arkeen voi helposti lisätä ilmastotekoja pienin tai suurinkin askelin. Sivustolla voi tutustua myös syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana kerättyihin tamperelaisten ilmastotekoihin sekä viiteen tamperelaiseen Ilmastosankariin. Sivulta löytyy myös linkki Sitoumus 2050 -laskuriin, jolla voi laskea oman hiilijalanjäljen.

1,5 asteen kaupunkilaiset elämäntavat

Ajatushautomo Demos Helsinki selvitti yhdessä Lahden, Oulun ja Tampereen sekä 12 kaupunkilaisen kanssa, että 1,5 asteen ilmastotavoite on saavutettavissa kaupunkilaisilla elämäntavoilla. Työn tavoitteena oli vastata elokuun alussa julkaistun hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n esittämään haasteeseen: suomalaistenkin hiilijalanjälkien täytyy laskea radikaalisti.

Tampereelta mukana olivat Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas, pikkulapsiperheen isä Antti Lippo, muusikko Heikki Salo sekä luonnosta virkistyvä lähiöpariskunta Katja ja Ari Nieminen.

Tampereen seudun ilmastokumppanuus

Tampereen seudun ilmastokumppanuudessa yritykset, yhdistykset ja yhteisöt sitoutuvat Tampereen ilmastotavoitteeseen selvittämällä oman toimintansa keskeiset päästöt ja tekemällä suunnitelman niiden vähentämiseksi.

Ilmastokumppanit tapaavat säännöllisesti verkostotapahtumissa, kuten aamiaistapaamisissa ja vuosittain järjestettävässä Tampereen seudun ilmastofoorumissa. Tapaamisissa verkostoidutaan, esitellään uusia kumppaneita ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

Kestävä Tampere 2030 viestii ilmastokumppanuustoiminnassa syntyvistä teoista ja antaa sitoumuksen tehneille yrityksille ja yhteisöille logon, jota voi käyttää viestinnässä. Ilmastokumppanuuden kautta yritykset ja yhteisöt saavat näkyvyyttä ja tunnettuutta ilmastoteoilleen sekä ohjeistusta ja työkaluja ilmastotyöhön.

My2050-peli ilmastonmuutoksesta

Tampereella voi nyt pelata ilmastonmuutoksesta kertovaa seikkailupeliä. My2050 on maksuton mobiilipeli, joka kuljettaa pelaajat tunnin aikana kaupungin keskustasta Näsinpuistoon. Pelissä tutustutaan 2050-lukulaisen tubettajan Niha Been tarinaan. Samalla ratkotaan tehtäviä. Lähde pelaamaan kaveri- tai työporukalla tai perheen kanssa! Peli soveltuu myös matkailijoille sekä opetuskäyttöön yli 12-vuotiaille. Peli toteutettiin Tampereelle osana Smart Tampere -kehitysohjelmaa ja STARDUST-projektia.

Lisätietoja

OTA YHTEYTTÄ

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
Kari Kankaala
puhelin 050 351 3020
sähköposti [email protected]

Kehityspäällikkö
Laura Inha
puhelin 040 801 6035
sähköposti [email protected]

Viestintäsuunnittelija
Miika Peltola
puhelin 041 730 4661
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Aino Järventausta
puhelin 040 194 0799
sähköposti [email protected]