Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Projektissa kannustamme henkilökuntaa ottamaan käyttöön jo olemassa olevia digitaalisia työvälineitä sekä etsimme uusia palveluita, joiden avulla ammattilaisilta säästyy aikaa asiakastyöhön. Tällä hetkellä testaamme Atostek Oy:n kehittämää tilannekuvanäkymää kansalliseen potilastietoarkistoon Kantaan. Selvitämme, auttaako visuaalinen käyttöliittymä hoitohenkilökuntaa hahmottamaan potilaiden tilannetta ja sujuvoittamaan vastaanottotilannetta. Syksyllä puolestaan aloitamme terveysasemilla mobiilitulkkauksen kokeilun yhteistyössä Pirkanmaan Tulkkikeskuksen kanssa.

MITÄ PROJEKTISSA ON TEHTY?

Joskus digitalisaatio on ihan pieniä juttuja. Vaikkapa sitä, ettei tarvitse jonottaa puhelimessa saadakseen neuvoja terveyshuoliinsa. Projektin aikana olemme auttaneet chat-palveluiden ja etäneuvonnan aloittamisessa.

Opiskeluterveydenhuollon chat ja etävastaanotto

Tamperelaisissa lukioissa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelevat voivat kysyä neuvoa terveyshuoliinsa opiskeluterveydenhuollon chatissa. Neuvoa voi kysyä anonyymisti. Chattia kokeiltiin kuusi kuukautta, jonka jälkeen siitä päätettiin tehdä pysyvä palvelu.

Ensimmäisten kokemusten perusteella myös etävastaanottoa on päätetty jatkaa. Palvelua kehitetään edelleen ja hoitohenkilökunta miettii uusia tapoja hyödyntää etävastaanottoa.www.tampere.fi/opiskeluterveysneuvonta

Terveyspalvelujen neuvonnan chat

Terveyspalvelujen neuvonnan chatissa kuka tahansa tamperelainen voi kysyä yleisluontoisia terveyteen tai terveyspalveluihin liittyviä neuvoja ja ohjeita. Kysymyksiin vastaa sairaanhoitaja ja chat on toiminnassa hänen työvuorojensa mukaan.

Chat-palvelua kokeiltiin ensin kahdeksan kuukautta. Palvelua käyttäneistä asiakkaista 96 % koki palvelun hyödyllisenä, joten chat-neuvontaa päätettiin jatkaa pysyvästi. Tarkemmat tutkimustulokset löytyvät Marianne Pisirin ja Hanna RöngänUlkoinen linkkiYAMK-opinnäytetyöstä: Terveyspalveluiden neuvonnan chat-palvelun kehittäminen

Neuvonta löytyy osoitteeesta www.tampere.fi/terveyspalvelut

Terveysasemien liikuntaneuvojien ajanvaraus

Liikuntaneuvonnassa liikunnanohjaaja antaa opastusta ja vinkkejä liikunnan aloittamiseen sekä kertoo liikuntamahdollisuuksista ja ohjausryhmistä. Liikuntaneuvonta Terveysasemilla vastaanottoa pitäville liikuntaneuvojille on nyt mahdollista varata aika myös sähköisten terveyspalveluiden verkkoasioinnista.LiikuntaneuvontaSähköiset terveyspalvelut

Puheterapeutin etävastaanotto

Tampereen kaupungin aikuisten puheterapiassa kokeiltiin syksyn 2017 aikana etävastaanottoja osana aikuisten äänikuntoutusta. Puheterapeutin etävastaanotto jatkui kokeilun jälkeen pysyvänä palveluna ja sitä käyttäneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.

OTA YHTEYTTÄ

Projektipäällikkö, vastuualue avo- ja asumispalvelut
Sanna Ahonen
puhelin 040 514 1809
sähköposti [email protected]