Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kalastus Tampereen kaupungin vesialueilla

Näsijärvelle ja Pyhäjärvelle sekä Tohlopille, Pulesjärvelle, Sääksjärvelle on omat järvikohtaiset määräykset sallituista kalastusmuodoista, pyydysmääristä ruokakuntaa kohden sekä kalojen alamitoista. Esimerkiksi verkkokalastus on sallittua koko vuoden Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä lukuun ottamatta kalastusrajoitusalueita sekä Tohlopissa 1.9.-31.10. ja Pulesjärvellä 1.9.–31.12. Katiskalla voi pyytää Näsijärvellä, Pyhäjärvellä, Pulesjärvellä ja Sääksjärvellä.

Kaupungin omistamilla muilla pienvesillä on sallittu onginta, pilkintä sekä ja heitto- ja vetouistelu yhdellä vavalla. Muut kalastusmuodot ja ravustus ovat pienvesillä kiellettyjä. Pahalammella ja Tammerkoskella eivät yleiskalastusoikeudet ole voimassa, vaan niillä on omat kalastusmääräykset.

Kaupungin uimarannoilla sekä niillä olevilla laitureilla kalastus on kielletty.

Kalastajilla tulee olla lunastettuina ja mukana kalastettaessa kalastuslupa ja valtion kalastonhoitomaksu. Luvat tulee pyydettäessä näyttää kalastuksenvalvojille.

Verkkojen solmuväleihin muutoksia

Pyhä- ja Näsijärvellä verkkojen solmuvälirajoituksiin on tehty muutoksia. Kuhan ja muiden petokalojen pyynnissä verkkojen solmuväli tulee olla vähintään 50 mm, ja siian pyynnissä verkkojen solmuväli tulee olla vähintään 45 mm. Pyhäjärvellä solmuväliltään vähintään 40 mm siikaverkot ovat sallittuja kesäaikaan 1.6.‒15.8. yli 8 m syvännealueella sekä 1.10.‒31.12. alle 5 metrin syvyisessä vedessä. Näsijärvellä suositellaan, että solmuväliltään alle 50 mm verkkoja käytetään vain 1.6.‒31.8. syvässä vedessä. Pyhäjärvellä suosituksena on, että yli 70 cm kuhat vapautetaan. Kuhan verkkopyynnissä suositellaan talvella vähintään 55 mm verkkoja. Näsijärvellä kuhan alamitaksi suositellaan 45 cm:ä.

Muutosten perustana on Näsijärven ja Pirkkalan kalatalousalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien uudistaminen. Näsijärven ja Pirkkalan kalatalousalueiden yleiskokoukset ovat hyväksynet omissa kokouksissaan suunnitelmat. Suunnitelmien vahvistamisesta päättää Ely-keskus vuonna 2022. Tampereen kaupunki on kuitenkin jo ennakoiden ottanut käyttöön hoito- ja käyttösuunnitelmien uudet määräykset ja suositukset.

Kalastusrajoitukset kaupungin vesialueilla

Siivikkalanlahdessa, rajana Jänissaaren ja Keissaaren länsipuoli, on seisovien pyydysten käyttö kielletty jäiden lähdöstä kesäkuun 15. päivän loppuun. Kalastus on kielletty Tammerkosken niskalla rajoittuen pohjoisessa Särkänniemen itäisimmästä niemennokasta Aspinniemen nokkaan.

Verkkokalastus on kielletty ympäri vuoden Pyhäjärvellä Viinikanlahdessa alueella, joka rajoittuu lännessä Joselininniemen itäisimmästä kärjestä Hatanpäänniemen laivalaituriin. Verkkokalastus on kielletty Pyhäjärvellä lisäksi toukokuun ajan 50 m:n etäisyydellä Jalkasaaren ja Pyynikin saarten ympärillä sekä niiden välisellä alueella sekä vesialueella, joka sijaitsee linjan Jalkasaaren eteläkärki - Härmälänsaaren luoteiskärki itäpuolella.

Kalastus seisovilla pyydyksillä on kielletty Viinikanojassa ja Pyhäjärven Viinikanlahdessa alueella, joka ulottuu Viinikanojasta Soutustadionin ja Eteläpuiston (entisen speedway-radan) kohdille.

HUOM! Kalastusrajoitusalueet on merkitty karttaan Tampereen kaupungin kalastusalueet (löytyy sivun yläosasta).

Kalastuslupien myyntipisteet

Nippon Verkko Oy, Harjuntausta 1, 33400 Tampere
Myynnissä kaikki luvat, palvelumaksu 1,5 € + kirjoitusmaksu 3 €
arkisin 10.00–18.00
lauantaisin 10.00 –15.00

Kalastonhoitomaksu

Kalastuslupien hinnat Tampereen kaupungin vesialueilla

Luvat ovat järvikohtaisia eli ne ovat voimassa vain sillä järvellä, jolle ne on hankittu.

Seisovat pyydykset järvillä:
Verkko 10 €
Katiska 5 €
Pitkäsiima (enintään 100 koukkua) 5 €
Madekoukut (enintään 5 kpl) 5 €
Rysä 5 € (korkeus enint. 1m, aidan pituus enintään 5 m)
Ravustus 5€/merta
Ravustusluvat tulevat myyntiin 7.5.
Ravustuksesta on erilliset määräykset, lisätietoa Ravustus-sivulta.

Tammerkoski
Vuosilupa 70 €
Vuosilupa alle 18 -vuotiaille 35 €
Viikkolupa 20 €
Päivälupa 5 €
6 h:n lupa 4 €
Linkki Tammerkosken sivulle

Pahalampi
Vuosilupa 10 €
Pahalammella kalastuksesta on erilliset määräykset.
Linkki Pahalammen sivulle.

Pyydysten merkintä

Pyydyksiin tulee merkitä järvi, pyydys, pyydysten numerot sekä kalastajan nimi ja yhteystiedot kalastuslain mukaisesti. Kalastettaessa tulee välttää kaikkea turhaa toimintaa, mikä aiheuttaa tarpeettomasti haittaa tai häiriötä rannan omistajille tai haltijoille.

Kaupungin omistamat Näsijärven ja Pyhäjärven vesialueet ovat pääsääntöisesti vesiliikenteen käyttämiä alueita ja pyydykset tulee merkitä oheisen ohjeen mukaan. Muutoin kalastuksessa on noudatettava kalastuslain säädöksiä ja määräyksiä.

Mikäli pyydykset ja/tai luvat ovat kadonneet, on niistä tehtävä välittömästi ilmoitus lomakkeella. Se on saatavissa osoitteesta Ulkoinen linkkiwww.kalatalo.fi/kuvat/Varastetut_kadonneet_pyydysmerkit.pdf Lomakkeesta löytyvät ohjeet, miten ilmoituksen jälkeen tulee menetellä. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Ilmoituksessa on mainittava, miltä alueelta pyydykset tai luvat ovat kadonneet ja lupien numerot.

Valvonta

Kalastuksen ja ravustuksenvalvontaa Tampereen kaupungin vesialueilla suorittaa Pirkanmaan kalatalouskeskus ry. Lisäksi alueella valvovat kalastusalueiden ja eri yhdistysten kalastuksenvalvojat sopimusten mukaisesti. Kaikki valvojat ovat ELY-keskuksen tentin suorittaneita kalastuksenvalvojia. Kalastuksenvalvojille tulee esittää kalastuslupa, tosite kalastonhoitomaksusta ja henkilöllisyystodistus.

Merkityt kalat

Merkityn ja mitan täyttävän kalan kalamerkin voi palauttaa osoitteella:
Luonnonvarakeskus, Merki 5005751, 00003 VASTAUSLÄHETYS
Kalamerkkiä palautettaessa ilmoitetaan pyyntipäivä ja - paikka, kalalaji, pituus, paino ja lähettäjän nimi ja osoite sekä pankkiyhteys palkkion maksua varten. Myös suomunäytteen voi lähettää. Merkin palauttaneelle lähetetään palkkio (5 euroa) sekä tiedot kalan istutuspaikasta ja istutuskoosta.

Lisätietoja
Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053
sähköposti [email protected]