Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Töitä ja harjoittelua

Tälle sivulle on koottu Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa suoritettaviin työharjoittelu-ja työelämän tutustumisjaksoihin, työkokeiluihin ja siviilipalveluksen suorittamiseen liittyvää tietoa.

Harjoittelijoiden tehtäviä nuorisopalveluissa ovat pääsääntöisesti nuorten ohjaamiseen liittyviä asiantuntijatehtäviä. Välineita ohjaamisessa perinteisen nuorisokeskuksissa tehtävän nuorisotyön lisäksi ovat esimerkiksi media, musiikki, kädentaidot, pelikonsolit, teatteri, luovat menetelmät.



Harjoittelu

Harjoittelijoita nuorisopalveluissa on pitkin vuotta. Toimintakaudet ajoittuvat väleille tammikuu–kesäkuu sekä elokuu–joulukuu. Harjoittelijalla on aina harjoittelun ohjaaja. Heinäkuuksi ei oteta harjoittelijoita. Harjoittelusta ei makseta palkkaa tai palkkioita nuorisopalveluiden toimesta.

Harjoittelijat voivat työskennellä nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13:ssa tai nuorisokeskuksissa eri puolilla Tamperetta.

Harjoittelija on tyypillisesti nuoriso-, kulttuuri-, liikunta-, askartelu/ohjaustoiminta- tai sosiaalialaa opiskeleva henkilö. Työkokeilussa ja työharjoittelussa on ollut myös tutkintoon valmistuneita yhteisöpedagogeja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia, sosionomeja, media-assistentteja, kädentaitojen tai ohjaustoiminnan artenomeja. Myös yläkoulun työelämään tutustumisjakson on mahdollista suoritaa nuorisopalveluilla. Harjoittelun kesto vaihtelee oppilaitoksesta ja harjoittelun teemasta riippuen yhdestä viikosta aina kuuteen kuukauteen asti

Tällä hetkellä otamme harjoittelijoita, jos rajoitustoimet ja olosuhteet sen sallivat.

Harjoittelijaksi nuorisopalveluille voi hakea täyttämällä lomakkeen. Lomake täytetään aina vähintään kuukautta ennen jakson alkamista.

Ulkoinen linkkiHarjoitteluhakulomake


Pajasto

Pajasto tarjoaa työkokeilupaikkoja 18-29 vuotiaille pirkanmaalaisille nuorille. Toiminnan keskiössä on kunkin pajalle tulevan nuoren omannäköisen elämänpolun tarkasteleminen ja kirkastaminen, käytännön projektien kautta oppiminen sekä yhteisöllinen, luova tekemisen meininki.
Pajasto toimii osana Tampereen kaupungin nuorisopalveluja. Kotipesämme sijaitsee Tampereen keskustassa Monitoimitalo 13:ssa. Pajastolle tulevat nuoret ovat osa yhteisöä, jonka peruskivet on muurattu kunnioitukselle, aidolle kohtaamiselle ja omana itsenä olemisen arvokkuudelle.

Pajasto sijaitsee nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13:ssa.

Liikuntapaja

Pajaston uusin tulokas on liikuntapaja. Pajalla perehdytään liikuntaan ja Tampereen kaupungin tarjoamiin liikkumisen mahdollisuuksiin uteliaalla ja avoimella asenteella. Pajalla nuoret pääsevät tutustumaan liikunta- ja hyvinvointialojen vaihteleviin työtehtäviin ja koulutusmahdollisuuksiin. Hakijoilta toivotaan halua ja rohkeutta uusien asioiden kokeilemiseen, kiinnostusta monipuoliseen liikkumiseen sekä toimintakykyä erilaisissa liikkumisympäristöissä ja vuorovaikutustilanteissa.

Taidepaja

Taidepajalla toteutetaan taideprojekteja ja valmistetaan pieni teatteriesitys. Kauden aikana pajalaiset pääsevät toteuttamaan myös animaatioita, lyhytelokuvia ja kuvataideprojekteja. Taidepajan kauden tavoitteena on löytää rohkeutta omaan ilmaisuun ja taiteen tekemiseen. Hakijoilta toivotaan kiinnostuneisuutta ja motivaatiota luovaa työskentelyä kohtaan ja valmiutta toimia yhdessä ryhmän kanssa.

Av-paja

AV-Pajalla tutustutaan kattavasti ääni-, valo- ja videotekniikkaan Monitoimitalo 13:n tarjoamassa työympäristössä. Kauden aikana toteutetaan useita livestreamauksia eri yhteistyötahojen kanssa ja opetellaan käyttämään tarvittavaa monikameratekniikkaa. Hakijoilta toivotaan kiinnostuneisuutta alaa kohtaan ja valmiutta työskennellä vaihtuvien työtilanteiden äärellä.

Musiikki- ja mediapaja

Musiikki-ja mediapajalla työskennellään musiikin ja media-alan työtehtävien äärellä useasta eri näkökulmasta. Kauden aikana sävelletään, jamitellaan, äänitetään, kuvataan, editoidaan ja toteutetaan erilaisia media-alan projekteja. Hakijoilta toivotaan musiikista kiinnostunutta mieltä ja innostusta ja valmiutta kokeilla erilaisia media-alan työtehtäviä.

Kädentaitopaja

Kädentaitopajalla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin materiaaleihin ja kädentaitotekniikoihin. Kauden aikana toteutetaan yhteisiä projekteja, haastetaan mielikuvitusta omien kädentaidollisten toteutusten äärellä ja eipä katutaidekaan ei jää kauden aikana täysin vieraaksi. Hakijoilta toivotaan innostusta kädentaitoalaa ja luovaa tekemistä kohtaan.


Yhteiset

• Oman tulevaisuuden suunnittelu ja elämänhallinta

• Tampereen taide- ja kulttuuritoimintaan tutustuminen

• Eri koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen

• Työ- ja opiskelupaikkavierailut

• Työryhmätyöskentely

Yhteystiedot

Harjoittelu

Harjoitteluun liittyvät tiedustelut
Koordinaattori
Elina Peippo
puhelin 040 806 2968
sähköposti [email protected]

Siviilipalvelukseen liittyvät kysymykset
Johtava koordinaattori
Päivi Niskanen
puhelin 050 3850 222
sähköposti [email protected]

Pajasto

AV-paja
Petja Valasvaara
puhelin 040 806 2467
sähköposti if.erepmat)ta(araavsalav.ajtep

Musiikki- ja mediapaja
Jarkko Metsälammi
puhelin +358408007664
sähköposti [email protected]

Taidepaja
Sanna-Erika Suorsa
puhelin 040 806 3142
sähköposti [email protected]

Kädentaitopaja
Riikka Koskela
puhelin 040 806 2304
sähköposti [email protected]

Tiia Muriuki
puhelin 040 723 8238
sähköposti [email protected]

Yksilöllinen tuki
Tuija Routamaa
puhelin +358504648477
sähköposti [email protected]

Yksilöllinen tuki
Lilla Haapakoski
puhelin 040 806 2830
puhelin 050 437 3688
sähköposti [email protected]