Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Järjestä

Nuorisopalvelut tukee nuoristojärjestöjen toimintaa monin eri tavoin. Huomioimme nuoret käyttäjät tilojemme vuokrissa. Nuorisopalveluiden Monitoimitalo 13:a, nuorisokeskusten tiloja ja Antaverkan leirikeskusta voi vuokrata edullisin järjestöhinnoin. Lisäksi nuorisopalveluiden kautta voi hakea eriliaisia tukia toimintaan.

Nuorisolain 8§:n mukaan kuntien tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnat päättävät itse nuorisotyöhön käytettävistä varoista.

Kunnat voivat itse määritellä, kuinka yhdistystoimintaa kunnissa tuetaan. Tampereen kaupunki tukee yhdistysten toimintaa Tampereella monin eri tavoin. Kaupungin tarjoamaa tukea ovat muun muassa avustaminen, tilat, yhteistyö ja hankekumppanuudet, verkostot, viestintä ja viestintäkanavat, koulutukset ja neuvonta.

Tampereen kaupungin nuorisotyön avustamisen muotoja ovat on toiminta-avustus, tuotantotuki ja Masseista mahiksia -lasten ja nuorten toimintaraha. Lisäksi kaupunki haluaa tukea yhdistysten toimintaa myös halvemmilla tilavuokrilla. Nuorten ryhmät, järjestöt, muut hallintokunnat ja yleishyödylliset yhteisöt saavat nuorisopalveluiden tiloja toimintaansa edullisemmin kuin yksityiset, yritykset tai maksulliset tilaisuudet-

Kaupungin toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta on nuorisotyö ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen sekä nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistäminen. Näistä ensimmäinen on suunnattu nuorten itsensä järjestämään omaehtoiseen harrastustoimintaan sekä aikuisten järjestämään, lapsille ja nuorille suunnattuun ohjattuun harrastustoimintaan ja nuorisotyöhön. Tavoitteena on yhdistystoiminnan kautta edistää nuorten sosiaalista vahvistamista, kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista. Jälkimmäinen toiminta-avustuskokonaisuus on suunnattu nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen keskittyville yhdistyksille. Tavoitteena on nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen. Toiminta-avustuksiin varattiin vuonna 2021 yhteensä 258 000 euroa. Toiminta-avustusten jakamisesta päättää sivistys- ja kulttuurilautakunta.

Ulkoinen linkkiLue lisää toiminta-avustushausta


Tuotantotuet

Nuorisotoiminnan harkinnanvaraista tuotantotukea voi hakea nuorisopalveluista. Nuorisopalveluiden tuotantotuet on tarkoitettu Tampereella toteutettavien paikallista nuorisotoimintaa täydentävien

tapahtumien ja projektien toteuttamiseen. Tuotantotuet kohdennetaan erityisesti kohteisiin, jotka vastaavat nuorisotoiminnan haasteisiin sekä tuottavat uutta toiminnallista ja nuorisotoimintaa aktivoivaa ja hyödyntävää toimintaa.

Tuotantotukien hakuaika on jatkuva. Tukea voivat hakea yhdistykset, yhteisöt ja työryhmät. Tukea tulee kuitenkin aina hakea ennen tapahtuman tai projektin toteuttamista. Ennen hakemuksen jättämistä on toivottavaa olla yhteydessä avustusta myöntävään yksikköön. Nuorisopalvelujen tuotantotukea haetaan hakulomakkeella.

Hakemuksesta tai erillisistä liitteistä tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

· hankkeen, tapahtuman tai projektin toimintasuunnitelma

· hankkeen, tapahtuman tai projektin talousarvio ja rahoitussuunnitelma

· aikataulu

· selvitys yhteistyökumppaneista

· hakijan yhteystiedot osoitteineen

· tilinumero

· mahdollinen y-tunnus / rekisteröintinumero

Tuotantotukiin on varattu vuosittain 10 000 euroa. Päätöksen tuotantotuesta tekee liikunta- ja nuorisojohtaja. Tuotantotukea, projektiavustusta ja aluerahaa saa käyttää vain päätöksessä ilmoitettuun tarkoitukseen. Avustus voidaan vaatia palautettavaksi, mikäli sitä käytetään muuhun kuin hyväksyttyyn tarkoitukseen. Myöntäjä voi asettaa avustuksen käytölle erityisiä ehtoja, joista on ilmoitettava avustuksen saajalle myöntämisen yhteydessä.

Tuotantotukihakemus


Tuotantotukihakemus.docx (docx)

Tuotantotuen_tilityslomake.doc (doc)


Masseista mahiksia

Sivistyspalveluiden liikunnan ja nuorison, perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluryhmät jakavat yhteensä 50 000 euroa lasten ja nuorten omaehtoisen toimintaan. Masseista mahiksia -toimintarahalla tuetaan lasten ja nuorten itse ideoimaa tamperelaisille lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Toimintaraha jaetaan osallistavan budjetoinnin menetelmin.

Masseista mahiksia -lasten nuorten toimintarahan haku:

1. Jatkuva haku
Yhdelle toiminnalle myönnetään enintään 500 euroa. Toiminnan tai tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa ovat lapset ja nuoret itse mukana. Tukea annetaan lapsille tai nuorille järjestettävään toimintaan tai tapahtumaan, joka järjestetään hakuvuoden aikana.

2. Hakuaika marraskuussa Masseista mahiksia -päivään
Yhdelle toiminnalle myönnetään enintään 1 000 euroa. Edellytyksenä oli, että toiminnan tai tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa ovat lapset ja nuoret itse mukana. Tukea myönnetään lapsille tai nuorille järjestettävään toimintaan tai tapahtumaan, joka järjestetään hakuvuoden aikana.

Lasten ja nuorten raati valitsee hakijat Masseista mahiksia -päivään, joka järjestetään helmikuussa. Päivän aikana toimintarahaa hakeneet ryhmät esittelevät ideansa lapsista ja nuorista koostuvalle raadille sekä koululuokille Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13:ssa. Myös koululuokat tutustuvat toimintarahaa hakeviin ryhmiin ja äänestävät suosikkejaan. Päivä huipentuu ohjelmalliseen Massigaalan, jossa Massiraati julkaisee toimintarahan saajat.


Johtava koordinaattori
Päivi Niskanen
puhelin 050 528 7368
sähköposti [email protected]

Tuotantotuet
Nuorisopalvelujohtaja
Jukka Etu-Seppälä
puhelin 050 342 2812
sähköposti [email protected]