Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Lomakkeet

Tällä sivulla ovat lomakkeet, joilla voit tehdä hakemuksen tai ilmoituksen alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen käsittelee hakemuksen ja tekee asiasta viranhaltijapäätöksen.

Huomioithan, että käytössäsi on myös jätehuoltoviranomaisen sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta asiointi on entistä helpompaa ja nopeampaa. Lisätietoja tästä linkistä:

Asioidessanne viranomaisen kanssa toimittamanne tiedot kirjataan viranomaisen rekisteriin. Rekisterin tietosuojaseloste ja tiedote koskien rekisteröidyn oikeuksia ja niiden toteuttamista Tampereen kaupungin henkilörekistereissä löytyvät alla olevasta linkistä:


Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Jätemaksuun voi hakea muutosta jo ennen jätelaskun saapumista tai muistuttamalla saapuneesta jätelaskusta. Muutosta jätemaksuun haetaan alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta alla olevalla pdf-lomakkeella:

Huom! Jos täytät lomakkeen tietokoneella, huomioithan että tekstin automaattinen rivitys ei toimi lomakkeen kohdissa 4-6. Jos haluat jatkaa tekstiä seuraaville riveille, niihin täytyy siirtyä joko sarkain-näppäimellä tai hiirellä klikkaamalla.

Lisätietoja jätemaksun määräytymisestä sekä muutoksen hakemisesta jätemaksuun on luettavissa sivulta Jätemaksut


Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Jätehuoltomääräyksissä (23 §) on asetettu sekajäteastian pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit. Mikäli haluttu tyhjennysväli ei ylitä jätehuoltomääräysten enimmäispituutta, tyhjennysvälin pidentämisestä voi sopia ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa voi sopia jopa 8 viikon tyhjennysvälistä, jos biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan kiinteistöllä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Mikäli kiinteistö sijaitsee taajamassa, jätehuoltoviranomaiselta voi hakea 10 viikon pituista tyhjennysväliä. Jos kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella, jätehuoltoviranomaiselta voi hakea 10 tai 12 viikon pituista tyhjennysväliä. Pidennettyä tyhjennysväliä haetaan alla olevalla pdf-lomakkeella:

Huom! Jos täytät lomakkeen tietokoneella, huomioithan että tekstin automaattinen rivitys ei toimi lomakkeen kohdissa 3 ja 4. Jos haluat jatkaa tekstiä seuraaville riveille, niihin täytyy siirtyä joko sarkain-näppäimellä tai hiirellä klikkaamalla.


Hakemus sekajäteastian tyhjennysten keskeyttämiseksi

Mikäli kiinteistö on täysin käyttämättä, jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi. Jäteastia on tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista. Jos keskeytys kestää 1 viikosta 12 kuukauteen, keskeytyksestä voi sopia ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun.

Keskeytyksen kestäessä yli vuoden tai mikäli lyhytaikaisia keskeytyksiä on peräkkäin useampia kuin kaksi, edellyttää se poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Voit hakea tätä jätehuoltoviranomaiselta alla olevalla pdf-lomakkeella. Samalla lomakkeella voi myös ilmoittaa käyttökelvottomasta kiinteistöstä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueella.

Huom! Jos täytät lomakkeen tietokoneella, huomioithan että tekstin automaattinen rivitys ei toimi lomakkeen kohdissa 4 ja 5. Jos haluat jatkaa tekstiä seuraaville riveille, niihin täytyy siirtyä joko sarkain-näppäimellä tai hiirellä klikkaamalla.


Hakemus lietesäiliön tyhjennyksen keskeyttämiseksi

Mikäli kiinteistö on täysin käyttämättä, lietesäiliön tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi. Lietesäiliön tyhjennyksen keskeyttäminen edellyttää poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Keskeytystä haetaan jätehuoltoviranomaiselta alla olevalla pdf-lomakkeella. Lietesäiliö on tyhjennettävä ennen keskeytyksen aloittamista.

Huom! Jos täytät lomakkeen tietokoneella, huomioithan että tekstin automaattinen rivitys ei toimi lomakkeen kohdassa 5. Jos haluat jatkaa tekstiä seuraaville riveille, niihin täytyy siirtyä joko sarkain-näppäimellä tai hiirellä klikkaamalla.


Ilmoitus saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoimisesta käsittelystä

Jätelain 41 a §:n ja kunnallisten jätehuoltomääräysten 39 §:n mukaan saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä on sallittua, mikäli käsittely tehdään asianmukaisesti ja käsittelystä on tehty ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tehdään alla olevalla pdf-lomakkeella.

Mikäli kyseessä on lähikiinteistöjen yhteinen omatoiminen lietteenkäsittely, on jokaisen kiinteistön osalta tehtävä oma ilmoitus. Tällaisessa tapauksessa sekä kiinteistön haltijan että lietteen käsittelijän on allekirjoitettava ilmoitus.

Lisätietoja saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoimisesta käsittelystä on luettavissa sivulta:
Asumisessa syntyvät lietteet


Lomakkeiden palautusosoite:

Alueellinen jätehuoltolautakunta
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere