Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Leikkipaikkojen omavalvonta

Omavalvontajärjestelmän tavoitteena on yhtenäistää kaupungin yleisten viheralueiden leikkipaikkojen kunnossapidon käytäntöjä ja parantaa leikkipaikkojen turvallisuutta. Omavalvontajärjestelmä on toimintamalli, joka ohjaa ja selventää, miten leikkipaikkojen kunnossapito järjestetään ja määrittelee kunnossapidon vastuutahot ja –henkilöt.

Omavalvontajärjestelmän raportti päivitetään vuosittain yhteisessä kunnossapitäjien, tilaajien sekä valvovien viranomaisten pitämässä työmaakokouksessa. Päivitys tehdään mm. organisaatioiden, urakoitsijoiden, henkilöiden ja tehtävien osalta.

Yleisten alueiden toimintapaikkojen turvallisuusasiakirja 2021

Tampereen kaupungin yleisillä viheralueilla sijaitsevia leikki- ja skeittipaikkoja, ulkokuntoilupaikkoja, peli- ja luistinkenttiä, talviliukumäkiä, BMX-ratoja, polkupyörätrialrataa sekä frisbeegolfratoja varten on laadittu kuluttajaturvallisuuslain edellyttämä turvallisuusasiakirja. Se palvelee toimintapaikoista vastaavia tahoja ja antaa tietoa toimintapaikkojen kunnossapidosta ja turvallisuudesta palvelujen käyttäjille.

Yhdyskuntalautakunnan 15.6.2021 hyväksymä yleisten alueiden toimintapaikkojen turvallisuusasiakirja korvaa vuonna 2012 laaditun leikki- ja skeittipaikkojen omavalvontajärjestelmän.

Tapausilmoitukset

Osana omalvontajärjestelmää kaupunki pitää säännöllistä onnettomuuskirjanpitoa leikkipaikoilla tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista. Kirjanpidon perusteella voidaan suunnitella ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä onnettomuuksien välttämiseksi.

Onnettomuuden tai läheltä piti –tilanteen sattuessa, tulee onnettomuudessa asianosaisen henkilön täyttää alla olevan linkin kautta löytyvä tapausilmoituslomake.